Sveisesymboler.

Sveisesymboler.

Sveisetypesymbolet er vanligvis plassert over eller under sentrum av referanselinjen, avhengig av hvilken side av skjoten den er pa. Symbolet tolkes som et forenklet tverrsnitt av sveisen.

«Filletsveising refererer til prosessen med a bli sammen med to deler av metall, enten de er vinkelrett eller vinkel. Disse sveisene kalles vanligvis tefuger som er to metallstykker vinkelrett pa hverandre eller lapfuger som er to stykker av metall som overlapper og er sveiset pa kantene. Sveisen er estetisk trekantet i form og kan ha en konkav, flat eller konveks overflate avhengig av sveisemaskinens teknikk. Sveisere bruker filetsveis nar du kobler flenser til ror, sveiser tverrsnitt av infrastruktur og nar festing av metall med bolter ikke er sterk nok. » [Filet sveis. Wikipedia]

Teknisk tegneeksempel Sveisesymboler er inkludert i Mekanisk ingeniorlosning fra Engineering omradet ConceptDraw Solution Park. Les mer.

Designelementer – Sveising.

Bruk den til a indikere sveiseoperasjoner pa arbeidstegninger.

«Sveising er en fabrikasjon eller skulpturell prosess som knytter seg til materialer, vanligvis metaller eller termoplast, ved a forarsake koalescens. Dette gjores ofte ved a smelte arbeidsstykkene og legge til et fyllmateriale for a danne et basseng av smeltet materiale (sveisebassenget) som avkjoles for a bli en sterk sammenfoyning, med trykk som iblant brukes i forbindelse med varme, eller i seg selv, for a fremstille sveisen. Dette er i motsetning til lodding og lodding, som inneb rer a smelte et smeltepunktsmateriale mellom arbeidsstykkene for a danne et band mellom dem , uten a smelte arbeidsstykkene.

Mange forskjellige energikilder kan brukes til sveising, inkludert en gassflamme, en lysbue, en laser, en elektronstrale, friksjon og ultralyd.

Sveiser kan v re geometrisk forberedt pa mange forskjellige mater. De fem grunnleggende typene sveisekoblinger er stotfoten, fanget felles, hjornesnitt, kantfeste og T-ledd (en variant av dette sistnevnte er korsformet ledd). Andre variasjoner eksisterer ogsa – for eksempel er to-V-preparatskarakteristikk preget av de to materialstykkene som hver smelter til et enkelt midtpunkt pa halvparten av deres hoyde. En-U- og dobbelt-U-preparatleddene er ogsa ganske vanlige – i stedet for a ha rette kanter som enkelt-V- og dobbelt-V-preparatleddene, er de buede og danner formen pa en U. Lap-ledd er ogsa vanligvis mer enn to stykker tykk – avhengig av prosessen som brukes og tykkelsen pa materialet, kan mange stykker sveises sammen i en lap felles geometri. «[Sveising. Wikipedia]

Formeeksemplet «Designelementer – Sveising» ble opprettet ved hjelp av ConceptDraw PRO-diagrammerings- og vektortegningsprogrammet utvides med Mekanisk Engineering-losningen fra Engineering-omradet i ConceptDraw Solution Park. Les mer.

Sveising – Vector stencils bibliotek.

Bruk den til a indikere sveiseoperasjoner pa arbeidstegninger i ConceptDraw PRO-diagrammerings- og vektortegningsprogrammet utvidet med Mekanisk losning fra Engineering omradet ConceptDraw Solution Park.

Butt sveise geometri.

«Sveisene kan v re geometriske forberedt pa mange forskjellige mater. De fem grunnleggende typer sveisekoblinger er stotfugl, lapfog, hjornesammen, kantfeste og T-ledd (en variant av dette sistnevnte er korsformet felles). Andre variasjoner eksisterer ogsa – for eksempel blir to V-preparatskarakteristikker kjennetegnet av de to materialstykkene som smelter til et enkelt midtpunkt pa halvparten av deres hoyde. Enkelt-U- og dobbelt-U-preparatleddene er ogsa ganske vanlige – i stedet for a ha rette kanter som enkelt-V- og dobbelt-V-preparatleddene, de er buede og danner formen pa en U. Lapskarter er ogsa vanligvis mer enn to stykker tykk – avhengig av prosessen som brukes og tykkelsen pa materialet, mange biter kan sveises sammen i en skjotformet geometri. » [Sveising. Wikipedia]

Dette tekniske tegneeksemplet ble redesignet ved hjelp av ConceptDraw PRO-diagrammerings- og vektortegningsprogrammet fra Wikimedia Commons-filen: Butt Weld Geometry.GIF.

Ingenior tegning eksempel «Butt sveise geometri» er inkludert i Mekanisk Engineering losning fra Engineering omradet ConceptDraw Solution Park. Les mer.