Slotkoordinering Sveits.

Metanavigation.

Hauptnavigation.

Sesongplanlegging.

Subnavigation.

Sesongplanlegging.

Inhaltsbereich.

Nedenfor finner du noen grunnleggende opplysninger om den sekvensielle prosessen i hvert sesongplanleggings-trinn:

Historisk precedens.

Kjernen i spaltefordelingsprosessen er bruken av historisk forrang («grandfather rights»). Denne forrang gjelder bare for ekvivalente, og ikke pafolgende, tidsplaner sesonger (f.eks. Sommeren til sommersesongen) og er begrenset til den tilsvarende perioden og operasjonsdagene. Dette prinsippet gir et flyselskap rett til a kreve en serie spor i samme koordinasjonsparameter (e) i neste tilsvarende tidsplan, hvis:

kilde: IATA Worldwide Slot Retningslinjer para 8.7.

Innlevering for ny sesong.

Omtrent seks maneder for starten av de respektive tidsplanene, sorger flyselskapene for koordinatorer med deres tidsplansporsmal om ankomst- og avgangstider som kreves i de berorte flyplassene. Innleveringen sendes av flyselskapet til koordinatoren som et definert standardmeldingsformat, kalt SCR (Slot Clearance Request).

Innledende koordinering.

Koordinatoren samler denne informasjonen og identifiserer perioder der sporsporsmalene overstiger deklarert flykapasitet. Slots er allokert i henhold til anbefalingene i IATA Worldwide Slot Guidelines og i Europa i henhold til respektive EEC95 / 93 radsforordning og endringer. Alle flyselskapene er informert om deres tildelte spilleautomater senest 12 dager for starten av den kommende slotskonferansen.

Post SAL Aktivitet.

Post SAL-aktiviteten kan bare skje etter fordelingen av allokering av slots (SAL) til alle flyselskaper og bor avsluttes tre dager for starten av spaltskonferansen.

kilde: IATA Worldwide Slot Retningslinjer pkt. 9.10.

IATA Slot Konferanser.

Organisert av IATA arrangeres Slot Konferansen to ganger hvert ar (juni og november) ca fem maneder for starten av de respektive tidsplanene sesongene. I lopet av de 3 dagene «arbeidskonferanse» reguleres tidsplanene hovedsakelig gjennom bilaterale moter mellom flyselskaper og koordinatorer angaende alternativer som tilbys, eller mellom flyselskapene for a bytte ut slots som tilbys eller aksepteres. En tidsplanendring pa en flyplass ma pavirke en eller flere andre flyplasser. Fordi vanligvis alle koordinatorer deltar pa konferansen, gir det det beste forumet hvor alle slike repercussive endringer kan behandles raskt og effektivt, og flyselskapene kan forlate konferansen med faste planer som de anser er det beste kompromisset mellom det som er onsket og hva som er tilgjengelig . Hele prosessen er basert pa konsensus og har som mal a v re fleksibel, rettferdig og apen.

Slot Return Deadline.

Flyselskaper ma ikke holde spor som de ikke har til hensikt a operere, overfore eller bytte ut, da dette kan hindre at andre flyselskaper far spor. Hvis et flyselskap blir klar over at det av en eller annen grunn ikke er mulig a bruke et spor eller en serie spor, ma flyselskapet gi rad til koordinatoren, og returnere spor som den vet at den ikke vil bruke. Uonskede slots ma returneres senest 15. januar til neste nordsommersesong og senest 15. august for neste nordlige vinterstid.

kilde: IATA Worldwide Slot Retningslinjer pkt. 9.15.

Historikk Baseline Date.

Serien av slots som et flyselskap beholder den 31. januar for den folgende sommerplanleggingsperioden, eller 31. august for den folgende vinterplanleggingsperioden, brukes som grunnlag for a bestemme berettigelsen til historisk prioritet.

Alle kanselleringer som er foretatt etter historiens grunnlinjedato, regnes som ikke-utnyttelse av serien av spor i 80% bruk beregning, med mindre ikke-utnyttelsen er begrunnet av en av folgende grunner:

Tiltak som har til hensikt a pavirke disse tjenestene som forhindrer flyselskapet i a utfore operasjoner som planlagt, for eksempel industrielle tiltak eller streik.

kilde: IATA Worldwide Slot Retningslinjer pkt. 8.7.3.

Opphavsrett 2018 Slotkoordinering Sveits.

Slotkoordinering Sveits – Hovedkontor og avdelingskontor Zurich.