Reparasjon av dorknapper, las og ampere Maskinvare.

19. oktober 2017.

Bytte ut en gammel sylindrisk dorknapp med en ny er en enkel jobb nar du vet hvordan.

Ekspertrad om hvordan du reparerer problemer med fastlaste eller frosne dorlaser og laser som ikke laser seg.

Mange dorhandtak og laseproblemer kan korrigeres for de blir sa alvorlige at lasesettet ikke fungerer i det hele tatt. Ofte forarsaker en feilfunksjonslase eller lasemekanisme problemet. Her ser vi pa reparasjoner for lasesett og knotter. Hvis du har en nokkel som ikke fungerer i lasen, kan du se Slik reparerer du nokkellaser.

For alvorlige lasproblemer er det vanligvis best a ringe en lasesmed eller a erstatte las helt. De fleste innvendige dorknappene er relativt billige a erstatte; det betaler egentlig ikke a ha innvendige dorknapper eller laser profesjonelt reparert med mindre de er spesielle. Du kan kjope dorknapper pa nettet.

Cylindrisk Lasesett.

Utvendige laser og lasesett, derimot, kan v re sv rt kostbare. Hvis du trenger en pro til a fikse problemer med en hoy kvalitet dorhandtak eller lasesett, er det vanligvis langt billigere a fjerne maskinvaren og ta den til en lasesmed enn a ha lasesmedet til deg.

Lasen lases ikke ordentlig.

Nar en dorlase ikke klikker pa plass, betyr det vanligvis lasen og streikplaten er ute av justering. Trekk til hengselskruene og prov a justere streikplaten ved a losne skruene og skifte den litt. Reparasjoner spenner fra a gjore mindre sperrejusteringer for a reposisjonere doren.

Hvis lasen ikke fanger, ma du lukke doren langsomt for a se hvordan lasebolten moter streikplaten. Bolten kan v re plassert over, under eller til den ene siden av streikplaten. (Scars pa streikplaten viser hvor den er feiljustert.) Det er ogsa mulig at doren har krympet og lasen ikke lenger kommer til streikplaten. Nar du har funnet ut problemet, kan du prove en av metodene som vises her.

Hvis dorlasen ikke justeres, justerer du stikkplatens posisjon.

Nar det er mulig, er det lettest a arkere sporet i streikplaten litt slik at det vil motta sperren. For mindre enn en 1/8-tommers feiljustering av lasebolten og streikplaten, legger du pa innsiden av platen for a forstorre apningen.

Bytte streikplaten sin posisjon inneb rer vanligvis a lette tommeret, fylle delen av den gamle tommerplaten og sa videre. Du kan ogsa lose feiljustering ved a erstatte streikplaten med en justerbar dorstreik.

For mer enn en 1/8-tommers feiljustering, fjern streikplaten og forleng mortisen hoyere eller lavere etter behov. Erstatt tallerkenen, fyll hullet pa toppen eller bunnen med tre kitt, og raffinere.

Hvis lasen ikke kommer til streikplaten, skar du ut platen eller legger til en annen strekkplate pa toppen av den (fjern skruene og kjor dem gjennom begge platene). Hvis lasen fortsatt ikke kommer til, skli ut dorens hengsler. Som en siste utvei, fjern dorens hengsler og skj r dem for a justere dorens posisjon.

Dorknotten er los.

Dorbrytere kan bli los over tid. Metoder for a stramme dem avhenger av typen lasesett. Du kan stramme et enkelt innvendig lasesett som det som vises til venstre som folger:

1) Losne settskruen pa knastens skaft.

2) Hold bryteren pa den andre siden av doren, og vri los knotten med urviseren til den passer godt. Trekk deretter skruen til du foler at den hviler mot spindelens flate side. Knappen skal dreies fritt.

3) Hvis dette ikke hjelper, fjern knotten og sjekk spindelen; Hvis spindelen er slitt, ma den byttes ut. Hvis hele lasesettet er slitt, er det best a erstatte det helt. Du kan kjope nye dorlaser online.

Dorlasen er frossen eller fungerer sakte.

Utvendige laser kan fryse, innvendige laser blir skitne, og sma indre deler slites ut eller pause. For du kjoper en erstatningslas, prov noen hurtige rettsmidler:

Aerosol lock de-icer tiner og smorer en frosset las.

Sett noen grafitt inn i nokkelhullet, enten ved a klemme det fra et ror eller stov det pa en nokkel, og bruk deretter lasen et par ganger for a jobbe grafitt inn i mekanismen.

Lase-de-icers inneholder alkohol og andre smoremidler som bidrar til a opplose gummy, skitne innskudd. Den siste utveien er a demontere lasen for a se om noe har statt fast eller er odelagt. Du kan kanskje sette det rett eller erstatte delen uten a kjope en helt ny las.

Hele lasesylinderen svinger.

En sylinder blir nar seteskruen (e) som er ment a holde den pa plass, blir los eller odelagt.

Lasesett: Fjern frontplaten (hvis det er en) ved dorens kant og finn de to eller to sylinder setteskruene. De skal v re i trad med sylinderens senter. Stram settskruen (e) ved a dreie med urviseren. Pass pa at de gar i sporet som gar langs sylinderens kant (nokkelsporet skal v re helt vertikalt). Bytt frontplate.

Overmontert kantlas: Skru av og fjern dekselet, kalt en «sak». Stram sylinderens settskruer. Bytt saken.

Deadbolt er fast.

Sjansene er gode at bolten har det vanskelig a finne halsen i streikplaten. Pass pa at streikplaten er sikker og i rimelig tilpasning med bolten. Du kan legge kanten pa streikplaten litt, og til og med litt rundt kantene pa deadboltens ende. Hvis dette ikke virker, vil du sannsynligvis matte fjerne streikplaten, fylle skruehullene med lim og tre matchestikker, plassere den ordentlig, og skru den inn igjen.

Nokkelen er slatt av i las.

Bruk nalen eller nesetangen til a trekke ut en odelagt nokkel.

Bruk tanger, prov a gripe og trekk nokkelen rett ut. Hvis du ikke kan gripe selv med naletang, klipp av et handteringsblad og med tennene peket utover, sett bladet inn i nokkelbanen og prov a hekte og dra nokkelen ut. Som en siste utvei, fjern sylinderen. Sett en stiv ledning inn i kamsporet pa sylinderens bakside og trykk nokkelen ut. Eller ta sylinderen til en lasesmed.

Ring for gratis estimater fra lokale profesjonelle na:

Bli med i samtalen.

Relaterte artikler.

Hvordan Stille en Dor Hengsel Squeak.

Slik reparerer du nokkellaser.

Dorhandtak Kjopsguide.

Slik bytter du en dorknap.

Hvorfor er vi eksperter.

HomeTips grunnlegger, Don Vandervort, er en nasjonalt kjent internasjonal forbedringsekspert. Mer…