Qml-sporavsender

Objekt :: Koble til: Ingen slikt signal RollsRoyceTab :: signal_aValueChange (int aValue).

og koble til (. dette, SLOT (rrValuesHolder (int aValue, int bValue, int cValue))); eller trenger bare skrive en verdi SLOT (rrValuesHolder (int aValue))?

& Emsp; spurte mar 11 ’13 kl 19:00 Deng vant 3 2 |

Forste: signaler og spor i QObject :: connect () skal v re uten variabler navn.

For det andre: Du kan ikke koble signal med ett argument med SLOT med tre argumenter. SIGNAL ma ikke ha f rre argumenter enn SLOT.

Det burde v re for eksempel:

Og det er bare en forklaring pa det. Hvis du sender ut signal med ett argument (for eksempel QString), hvordan ville sporet vite hva er andre to argumenter? For meg er det logisk.

& Emsp; rediger Mar 11 ’13 pa 19:09 svarte Mar 11 ’13 kl 19:04 Blod 3 271 3 13 26 ok. Koble til (dette, SIGNAL (signal_aValueChange (int, int, int)), dette, SLOT (rrValuesHolder (int, int, int))); avgir signal_aValueChange (aValue, bValue, cValue); – Deng Won Mar 11 ’13 kl 19:16 |

«SIGNAL () makro ma IKKE ha f rre argumenter enn signaturen overfores til SLOT () makroen.

Oblem er at signalet er sendt, men sporfunksjonen blir aldri kalt, og jeg vet ikke hva som skjedde. Denne koden virket tidligere, men etter at jeg migrert koden fra Visual Studio 2012 i 32 bit til Visual Studio 2013 i 64 bit og gjort det.

Alle disse ville fungere:

Dette virker ikke:

Jeg tror du bor ringe som verdi SLOT (rrValuesHolder (int))

EDIT: Blood inkludert en ekstra informasjon som jeg forsomte, Signaler og Slots burde v re koblet uten variable navn!

& Emsp; svarte Mar 11 ’13 kl 19:06 Alex Hendren 112 1 1 13 |