papir.

Nylig viste nettleser for YouTube-anbefalinger, https://static.googleusercontent.com/media/re… for a se .

Google 2013 papir, Google stream behandling ( ) akkurat en semantisk , MillWheel. … se .

Google, Google, USA, USA, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Japan, Kina, Japan, Kina, Japan, Kina, Japan, Japan, Japan .

https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//archive/large_deep_networks_nips2012.pdf, Jeff Dean i 2012 … se .

I tillegg til VLDB 2017, kan du besoke databasen til en annen bruker, og du kan ikke finne ut hva som helst. Du kan ogsa sende en e-post til en annen leverandor, uten at det kommer til a v re et problem. paper … se pa .

Vennligst vent: https: //research.google.com/pubs/pub36632.htmlDremel Google sporringssystem, map redusere leaf aggregator soksystem . … se .

percolator, Google incremental webindeks oppdateringssystem. : https: //static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//pubs/archive/36726.pdf… se .

Spyware: Google Globally-Distributed Database, Del 1TrueTime for a se … se pa .

Nylig Google-skannertrale, Spanner https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//archive/spanner-osdi2012.pdfSpanner er en skal … se .

https://arxiv.org/pdf/1705.05823.pdf (Real-Time Adaptive Image Compression) paper. Nylig silicon valley, . GAN . … se .

papir i dette omradet: https://scontent.fsnc1-3.fna.fbcdn.net/t39.2365-6/14050194_512250692301779_1651352048_n/Robotron_Top-down_Network_Management_at_Facebook_Scale.pdf (Vis pa kartet) for a se .

Papir: https://research.google.com/pubs/pub45499.htmlSamlingsvisning 1. Hoyere I / Os per sekund (IOPS), vanligvis begrenset av soker, 2. … se .

google kdd e-post smart svar .paper i stedet: http: //www.kdd.org/kdd2016/subtopic/view/smart-reply-automated-response-suggestion-for-email/. , pap … se .

[KDD2016] Rangering Relevans i Yahoo Sok ( ) – – . Nylig , , .. … se .