MitBlackjack.net.

Korttellingssystemer.

Den matematiske effekten av a ta det forste kortet ut av dekket kan ses fra bordet pa hoyre side. Nar det gjelder det kommende kortet, blir tilsvarende verdier brukt men det ma multipliseres med 1,02 for en presis verdi, den tredje med 1.04 og pa samme mate for a v re presis for de tilsvarende verdiene som er tilstede i resten av dekket.

Det vil nesten v re umulig a gjore beregningene som kreves for a gi en god ide om gevinsten av spilleren uten noen datamaskin eller datautstyrs hjelp, mens spillet blir spilt.

Alternativt kan et nr. av tellekortmetoder er det som benytter tall som forblir konstant hele gjennom prosessen med a telle for a gi en grov estimering eller ide om fortjenesten. Presisjonen kommer ofte av kostnaden for mer kompleksitet og dermed vanskelig a l re og sette den i bruk. Folgende er noen andre gode kort teller metoder:

Dette bestemte systemet ble oppfattet av en forfatter Stanford Wong, som har skrevet en rekke boker pa nesten hver & amp; hvert spill av kasino. I dette systemet er lave kort som spenner fra to til seks verdsatt til pluss en, mens de hoyere kortene som 10s og ess er verdsatt til minus en.

Rode syv:

Dette ble forst startet av Arnold Snyder, og pa en mate er det ogsa avledt en eller annen mate fra High-low-metoden. Det er nesten lik High-Low-systemet, den eneste forskjellen er det faktum at rode syvere gjor tellingen som pluss en, mens de svarte teller som 0. Sa i realiteten gir det alle 7s en verdi verdt pluss 0,5 , det er tilstrekkelig presis hvis man vurderer effekten av 7 pa spillerens gevinst.

Green Fountain.

Dette systemet ble grunnlagt av Koko Ita, og dette er ogsa ganske lik High Low-metoden. Den eneste forskjellen er-7s og 9s betraktes ikke som noytral. Dette er overraskende ganske n r den opprinnelige matematiske vekten av kort, fordi 7 og 9 ikke er egentlig noytrale og samtidig er effekten mindre enn en tredjedel av en prosent.