Metode erstattet cilindersluit.

Jeg ville onske mine cilinderslotne erstatte dorknappsylindere (betjening: nokkel for utvendig og innvendig rotasjon-> det er alltid a soke etter dine nokkelord.)

Hvordan far jeg det cilinderslot ut? Er dette doenbaar uten slotenmaker a la komme?

Alvast takk for info!

Eksperten tilbyr gratis, klar informasjon pa infoavond.

Verhuizen – De verhuiswagen!

– Vijs losdraaien die cylinder holdhoudt (dwars op de deur)

– nokkeloppstart, ca. 1/8 slag dreien – sylinder ma losne.

Nye sylinderstikker: rett omgekeerd e.

Als ik het goed begrijp; sa ma det v re 3 visninger pa «slotplaten»? 2 dor den sloten som er fast i doren og den 3 ° die den cil. slot pa plass?

Hvis sa, sa er dette en enkel klus!

Inderdaad. sa enkelt som det kan v re.

– Vijs losdraaien die cylinder holdhoudt (dwars op de deur)

– nokkeloppstart, ca. 1/8 slag dreien – sylinder ma losne.

Nye sylinderstikker: rett omgekeerd e.

na moter du den cilinder fra det tredje hullet til for og bak, du har registrert denne storrelsen og sa kan du bestille, 30/30 er mest mulig, men alt er tilgjengelig per trinn pa 5 mm.

hvis dagens cilinder tever utstikker (spesielt pa utsiden) bedre forkortelse for din egen sikkerhet.

Gisterenavond en forsok pa a demontere cilinderslot. Jeg har bare 2 vijzen som jeg trodde kanskje holder den nederste ogsa, men den cilinder enorme. Blender sa ikke, og det er enda en rund cylinder (diameter 32mm) van Yale. Dat system vil alle ar gamle v re sa jeg tenker fullt erstattet, men da ma jeg fa denne cilinder, men jeg ser ingen mate a gjore dette pa.

Har det noen som helst spor og erfaring med dette? Kan jeg nodvendigvis tilpasse det aktuelle slettet til den nye formen av sylindere?

Gisterenavond en forsok pa a demontere cilinderslot. Jeg har bare 2 vijzen som jeg trodde kanskje holder den nederste ogsa, men den cilinder enorme. Blender sa ikke, og det er enda en rund cylinder (diameter 32mm) van Yale. Dat system vil alle ar gamle v re sa jeg tenker fullt erstattet, men da ma jeg fa denne cilinder, men jeg ser ingen mate a gjore dette pa.

Har det noen som helst spor og erfaring med dette? Kan jeg nodvendigvis tilpasse det aktuelle slettet til den nye formen av sylindere?

Det er 3 skruer 1 overst, 1 helt nederst, og en skrue som er omtrent lik med det cilinderslot (den sted hvor du har nokkelinnlegget), denne siste skruen tjener til a losne din cilinderslot, de 2 andre (helt overst, og helt nedtil) for a losne din plass helt og helt, forst ma du losne den sakalte midterste skruen, legge inn nokkelen, og dreie til venstre / til du foler at det kan slettes, (du ma da mens du er nokkelen til venstre pa hoyre side, det er greit a trekke for a frigjore cilinderen), fjernet, kan du fjerne hele sporet.

For a apne en ny plassering, ma hele prosedyren reverseres, sa skyv forst sporet i dorapningen, skru de 2 skruene (1 overste, 1 under), skyv cilinderen i cylinderapningen (med nokkel pa den), og skruen pa skruen. (Klaar er kees)

Gisterenavond en forsok pa a demontere cilinderslot. Jeg har bare 2 vijzen som jeg trodde kanskje holder den nederste ogsa, men den cilinder enorme. Blender sa ikke, og det er enda en rund cylinder (diameter 32mm) van Yale. Dat system vil alle ar gamle v re sa jeg tenker fullt erstattet, men da ma jeg fa denne cilinder, men jeg ser ingen mate a gjore dette pa.

Har det noen som helst spor og erfaring med dette? Kan jeg nodvendigvis tilpasse det aktuelle slettet til den nye formen av sylindere?

Det er 3 skruer 1 overst, 1 helt nederst, og en skrue som er omtrent lik med det cilinderslot (den sted hvor du har nokkelinnlegget), denne siste skruen tjener til a losne din cilinderslot, de 2 andre (helt overst, og helt nedtil) for a losne din plass og ta ut det, ma du forst losne den sakalte midterste skruen, legge inn nokkelen og dreie til venstre / til du foler at den kan slettes, (du ma da mens du er nokkelen til venstre pa hoyre side, det er greit a trekke for a frigjore cilinderen), fjernet, kan du fjerne hele sporet.

For a apne en ny plassering, ma hele prosedyren reverseres, sa skyv forst sporet i dorapningen, skru de 2 skruene (1 overste, 1 under), skyv cilinderen i cylinderapningen (med nokkel pa den), og skruen pa skruen. (Klaar er kees)

Aja, for jeg er glemt, hvis det om en slot gar den forsinket er i doren, ma du enten forst de utvendige skruen, skruen er forsynt med skruetrad (fordi det er under denne ringen de skruer / vijzen sitter), er ringen vel pa den indre siden av doren.

Og nar det gjelder en slot, gar den i handtaket innvendig, ma du ha denne handtaket med en innvendig skruenokkel. (Dette er ogsa ogsa pa innsiden av doren)