Ma slot lisens

Commission on Gaming har konvertert skjemaene til ADOBE .PDF-formatet (Portable Document Format) som er bade enhet og opplosning uavhengig. Den trykte versjonen av disse PDF-dokumentene vil v re lik uansett hvilken enhet som brukes til a skrive ut. For a se eller skrive ut Adobe Acrobat-skjemaene ma du laste ned gratis ADOBE Acrobat Reader for Windows, DOS eller Macintosh. For best visning, anbefaler vi at du bruker Adobe Acrobat Reader XI.

MERK: Alle sokere ma sende ferdige fingeravtrykkskort med soknaden deres til South Dakota Commission on Gaming. Kortene ma hentes fra South Dakota Commission on Gaming, Deadwood-kontoret pa (605) 578-3074 (605) 578-3074.

Deadwood Gaming Licenses.

Kommisjonen kan utstede seks typer spill lisenser pa folgende mate:

Individuelle lisenser.

En person lisensiert av kommisjonen som jobber eller som skal jobbe for en operator eller forhandler som kortforhandler, spilleautomater, gulvveiledning, kasserer, shill, propositionsspiller, sporet runner, pit sjef, medlem av en count-team, dataskjerm for progressive linker, eller pa annen mate direkte relatert til spill, ma dette programmet fullfores. Soknadsavgiften er $ 50 og lisensavgiften er $ 50 med et kalenderar (januar til desember) fornyelsesavgift pa $ 25.

Enhver utovende, ansatt eller agent for en spillelisensinnehaver som har mulighet til a utove betydelig innflytelse over vedtak om hvilken som helst del av driften av en spillelisensinnehaver, ma fullfore denne soknaden. Soknadsavgiften er $ 150 og lisensavgiften er $ 150 med et kalenderar (januar til desember) fornyelsesavgift pa $ 75.

Forretningslisenser.

Enhver som plasserer spilleautomater i personens egne forretningslokaler, ma fullfore denne applikasjonen. Lisensavgiften er $ 1000 med et regnskapsar (juli til juni) fornyelsesgebyr pa $ 200.

Enhver person som, i henhold til en avtale som gir vederlag for retten til a plassere spilleautomater eller spilltabeller, engasjerer seg i virksomheten om a plassere og drive spilleautomater eller spillbord i Deadwood City, ma fullfore denne soknaden. Du ma ha en operatorlisens for a skaffe ruteoperatorlisens. Soknadsavgiften er $ 1000 og lisensavgiften er $ 1000 med et regnskapsar (juli til juni) fornyelsesgebyr pa $ 200.

Enhver lisensinnehaver som opprettholder spill pa lisensinnehaverens forretningssted i Deadwood City for bruk og drift av publikum, ma fullfore denne soknaden. Soknadsavgiften er $ 250 og lisensavgiften er $ 250 med et regnskapsar (juli til juni) fornyelsesgebyr pa $ 100.

Enhver person eller distributor som designer, monterer, produserer, produserer, konstruerer, selger, leier eller som pa annen mate forbereder et produkt eller en komponentdel av en spilleautomat, annet enn bord eller skap, ma fullfore denne soknaden. Soknadsavgiften er $ 5000 og lisensavgiften er $ 1000 med et regnskapsar (juli til juni) fornyelsesavgift pa $ 250.

Live Racing og Simulcast-lisenser.

Enhver utovende, ansatt eller agent for et multi-jurisdiksjonell satsningsavdeling i South Dakota som har mulighet til a utove betydelig innflytelse over beslutninger om hvilken som helst del av navoperasjonen, ma fullfore denne soknaden. Soknadsavgiften er $ 50 med en arlig fornyelsesavgift pa $ 25 per 31. desember hvert ar.

Brukes til lisensiering av pari-mutuel-klerker pa en multi-jurisdiksjonell Wagering Hub eller personer i annen kapasitet, direkte relatert til disse hubstedene, ma fullfore denne applikasjonen. Soknadsavgiften er $ 35 med en arlig fornyelsesavgift pa $ 20 innen 31. desember hvert ar.

En enhet som onsker a bli lisensiert som et multi-jurisdiksjonell Wagering Hub i South Dakota, ma fullfore denne soknaden.

En enhet som gir et signal fra en annen lisensiert racing jurisdiksjon til South Dakota ma fylle ut dette skjemaet.

Et sted hvor et signal fra en annen lisensiert racing jurisdiksjon til South Dakota er mottatt fra en lisensiert simulcast-leverandor, ma fylle ut dette skjemaet.

Brukt for lisensiering av pari-mutuel kontoristene pa simulcast-nettsteder.

Merk: Hvis du har et gyldig Deadwood-stottelisens, er du ikke palagt a skaffe en Simulcast Pari-Mutuel-lisens.

Brukes til lisensiering av flere kategorier av racingposisjoner.

Soknad om nytt spill eller spillvariasjon.

Brukes til a soke om et nytt spill eller en variant av nav rende godkjent spill.