Liste over yrker i OSP.

• OSP-databasen inneholder over 400 yrker.

• Yrkene som er oppfort nedenfor er sortert etter NOC-kode.

• Legg inn NOC-koden (e) for yrker du er interessert i. Ga deretter tilbake til OSP-nettstedet for a fortsette soket.

For a se eksemplaroppgaver for disse yrkene, oppfort etter Essential Skill og ferdighetsniva, ga til Sok etter oppgaver etter yrke.

Ledelse yrker.

NOC Kode NOC Tittel.

0112 Human Resources Professionals.

0123 Andre forretningstjenester ledere (Small Business Owner-Operators)

0621a Retail Trade Managers (Small Business Owner-Operators)

0621b turoperatorer.

0631 Restaurant- og Food Service Managers (Small Business Owner-Operators)

0632a Overnattingstjenesteadministratorer (Small Business Owner-Operators)

0632b Campingplassoperatorer.

0712 Boligbyggere og Renovators (Small Business Owner-Operators)

0712b Boligbyggere og Renovatorer.

0721 Golf Club General Managers.

Bedrift, okonomi og administrasjon.

NOC Kode NOC Tittel.

1111 Finansielle revisorer og regnskapsforere.

1114 Andre finansansvarlige.

1121 Spesialister i menneskelige ressurser.

1122 Profesjonelle yrker i forretningstjenester til ledelse.

1222 Executive assistenter.

1223 Personal og rekruttering offiserer.

1224 Eiendomsadministratorer.

1226 Spesielle arrangementskoordinatorer og Special Events Managers.

1228 Innvandring, Sysselsettingsforsikring og Inntektsforere.

1232 Lantjenestemenn.

1236 Toll-, skip- og andre meglere.

1241 sekret rer (unntatt juridisk og medisinsk)

1242 Juridiske sekret rer.

1243 medisinske sekret rer.

1244 Court Recorders og medisinsk transcriptionists.

1411 General Office Clerks.

1413 Records Management og Filing Clerks.

1414 Resepsjonist og sentralbord operatorer.

1421 Datoperatorer.

1422 Data Entry Clerks.

1423 Desktop Publishing Operators og beslektede yrker.

1424 Telefonoperatorer.

1431 Regnskap og tilhorende kontorist.

1432 lonnslonner.

1433 Kundeservice Representanter – Finansielle tjenester.

1434 Banking, Forsikring og andre Finansielle kontoristene.

1441 Administrative klerker.

1442 personell klerker.

1443 rettsbyraer.

1451 bibliotekskollegaer.

1452 Korrespondanse, publikasjon og tilhorende klerker.

1453 Kundeservice, informasjon og tilhorende kontorist.

1454 Survey Intervjuere og Statistiske Clerks.

1461 post-, post- og tilknyttede klerker.

1462 brevb rere.

1463 Couriers, Messengers og Door-to-Door Distributors.

1471 Avsendere og mottakere.

1472 Storebyraer og Deler.

1472b Automotive Partspersoner.

1473 Produksjonsbyraer.

1474 Innkjop og inventar.

1475 Dispatchers og Radio Operatorer.

1476 Transportrute- og mannskapsplanleggere.

Natur- og anvendt vitenskap og beslektede yrker.

NOC Kode NOC Tittel.

2122 Skogbrukere.

2123 Jordbruksrepresentanter, konsulenter og spesialister.

2131 sivilingeniorer.

2132 Mekanisk ingeniorer.

2133 Elektriske og elektroniske ingeniorer.

2134 kjemiske ingeniorer.

2141 Industri- og produksjonsingeniorer.

2142 Metallurgiske og Materialer Ingeniorer.

2144 geologiske ingeniorer.

2145 petroleumsingeniorer.

2146 Aerospace Engineers.

2152 Landskapsarkitekter.

2153 By- og arealbrukere.

2154 landmalerne.

2161 Matematikere, Statistikere og Aktuarer.

2171 Informasjonssystemer Analytikere og konsulenter.

2172 databaseanalytikere og datad Administratorer.

2174 Dataprogrammerere.

2175 Webdesignere og utviklere.

2211 kjemiske teknologer og teknikere.

2213 Meteorologiske Teknikere.

2221 Biologiske Teknologer og Teknikere.

2222 Landbruks- og fiskeprodukterinspektorer.

2223 Skogsteknologer og teknikere.

2225 Landskaps- og hagebruksteknologier og spesialister.

2231 Anleggsteknologer og teknikere.

2232 Mekanisk Teknologer og Teknikere.

2233a Industriteknikere.

2233b Kvalitetskontrollteknikere.

2233c Industriell ingeniorfag og produksjonsteknologer og teknikere.

2234 Anleggsberegninger.

2242 Elektroniske servicetekniker.

2243 Industrial Instrument Mechanics.

2244 Luftfart Instrument, Elektriske og Avionics Mekanikk, Teknikere og Inspektorer.

2251 Architectural Technologists and Technicians.

2253 Utformingsteknologer og teknikere.

2254 Landmaling Teknikere og Teknologer.

2255 Kartlegging og tilhorende teknologer og teknikere.

2261 Ikke-destruktivt testere og inspektorer.

2262 Engineering Inspektorer og Regulatory Officers.

2264 Bygginspektorer.

2271 Air Pilots, Flight Engineers og Flying Instructors.

2272 flytrafikstyrere og beslektede yrker.

2274 Ingenior, Vanntransport.

2275 Jernbanetrafikstyrere og maritim trafikkregulatorer.

2281 Computer Network Technicians.

2282 Brukerstottetekniker.

2283 Systems Testing Technicians.

Helse yrker.

NOC Kode NOC Tittel.

3123 Andre faglige yrker i helse diagnostisering og behandling.

3132 diettister og ern ringsfysiologer.

3141 Audiologer og talesprogspatologer.

3143 Arbeidsterapeuter.

3144 Andre faglige yrker i terapi og vurdering.

3151 hode sykepleiere og veiledere.

3152 registrerte sykepleiere.

3211 Medisinske laboratorieteknologer og patologer & # 39; Assistenter.

3212 Medisinske laboratorietekniker.

3213 Veterin r- og dyrehelseteknologer og teknikere.

3214 Respiratoriske terapeuter.

3215 Medisinsk stralingsteknologer.

3218 Elektroencefalografiske og andre diagnostiske teknikker, n.e.c.

3219 Andre medisinske teknologer og teknikere (unntatt dental helse)

3222 Dental Hygienists.

3223 Tannteknologer, Teknikere og Laboratoriebenker.

3232 Jordemodre og utovere av naturlig helbredelse.

3233 lisensierte praktiske sykepleiere.

3235 Andre tekniske yrker i terapi og vurdering.

3411 Tannlegeassistenter.

3412 Dental Laboratory Bench Workers.

3413 Sykepleierhjelp, ordre og pasientassistenter.

3414 Andre assisterende yrker til stotte for helsetjenester.

3414b Andre assisterende yrker til stotte for helsetjenester.

Yrke i samfunnsvitenskap, utdanning, regjeringstjeneste og religion.

NOC Kode NOC Tittel.

4131 College og andre yrkesinstruktorer.

4141 L rere i videregaende skole.

4142 grunnskole og barnehage l rere.

4143 Utdanningsradgivere.

4152 Sosialarbeidere.

4153 Familie, ekteskap og andre tilknyttede radgivere.

4155 Parole og saksbehandlere og beslektede yrker.

4163 Small Business Counselors.

4211 Paralegals og beslektede yrker.

4212 Fellesskap og sosialtjenestepersonell.

4213 Sysselsettingsradgivere.

4214 Oppl ringsassistenter.

4214b Tidligere barndomsutdannere og assistenter.

4215 Instruktorer og l rere av funksjonshemmede.

4216 Andre instruktorer.

Yrker i kunst, kultur, fritid og sport.

NOC Kode NOC Tittel.

5121 Forfattere og forfattere.

5124 Profesjonelle yrker i PR og kommunikasjon.

5125 oversettere, terminologer og tolke.

5131 Produsenter, styremedlemmer, koreografer og beslektede yrker.

5211 Bibliotek og arkivteknikere og assistenter.

5212 Heritage tolke.

5223 Tegn for produksjonstekniker.

Salgs- og tjenestearbeid.

NOC Kode NOC Tittel.

6211 Retail First Level Managers.

6212 Food Service Supervisors.

6231 Forsikringsagenter og meglere.

6232 Eiendomsmeglere og Salespersonons.

6233 Detaljhandel og engroshandel.

6234 Grain Lift Operators.

6251 Slaktere, kjottkuttere og fiskehandlere – Detaljhandel og engros.

6261 Politifolk (unntatt kommisjonert)

6272 Begravelsesdirektorer og Embalmerer.

6411 salgsrepresentanter – engroshandel (ikke-teknisk)

6421 Retail Sales Associates.

6431 Travel Counselors.

6432 Pursers og Flight Attendants.

6433 Flyselskapssalg og serviceagenter.

6434 Billett- og lastagenter og tilhorende kontorist (unntatt flyselskap)

6435 Hotel Front Desk Clerks.

6441a Lokale Turistguider.

6441b Tour Directors.

6442a Ferskvannsfiskeguide.

6442b Jakt Guider.

6443 Casino yrker.

6451 Maitres d ‘hotel og verter / verter.

6453 Mat og drikke servere.

6461 Sheriffs og Fellesskap.

6462 Kriminalomsorgstjenestemenn.

6463 Vedtaksforfolgelse og andre regulerende offiserer.

6465 Ovrige beskyttende tjeneste yrker.

6471 Besoker Hjemmev rende, Husarbeidere og Beslektede yrker.

6472 Element r og videregaende skole l rerassistenter.

6474 barnevakt, barn og foreldre Hjelpere.

6481 Image, sosiale og andre personlige konsulenter.

6482 Estetikere, Elektrologer og Beslektede yrker.

6483 Pet Groomers og dyrepleie arbeidere.

6621 Service Stasjon Tilhengere.

6622 dagligvarebutikker og butikkhyller.

6623 Andre Elemental Sales Occupations.

6631 Elemental Medical and Hospital Assistants.

6641 Kjokkenhjelpere og Line Cooks.

6651 Sikkerhetsvakter og beslektede yrker.

6661 Light Duty Cleaners.

6662 Spesialiserte rengjoringsmidler.

6663 Janitors, Caretakers og Building Superintendents.

6671 Operatorer og Deltakere i Fornoyelse, Rekreasjon og Sport.

6672a Andre deltagere i innkvartering og reise.

6672b Gjesteservice.

6681 Klesrens og Klesvask.

6682 Stryke-, trykk- og etterbehandlingsarbeid.

6683 Ovrig Element r tjeneste yrker.

Trades, transport og utstyr operatorer og beslektede yrker.

NOC Kode NOC Tittel.

7211 Tilsynsforere, Maskinister og Beslektede yrker.

7212 Entreprenorer og veiledere, elektriske handler og telekommunikasjon.

7213 Entreprenorer og veiledere, Pipefitting Trades.

7214 Entreprenorer og veiledere, Metallforming, Formgivning og oppreisning.

7215 Entreprenorer og veiledere, Snekkerhandel.

7216 Entreprenorer og veiledere, Mekanisk handel.

7218 Tilsynsforere, utskrift og beslektede yrker.

7219 Entreprenorer og veiledere, Anleggsbyggere, Installatorer, Reparatorer og Servicorer.

7221 Tilsynsforere, Jernbanetransportoperasjoner.

7222 Supervisors, Motor Transport og andre Ground Transit Operatorer.

7232 Verktoy og dormakere.

7241 Anlegg Elektrikere.

7242 Industrielle elektrikere.

7244 Powerline Technicians.

7246 Telekommunikasjonsinstallasjon og reparasjonsarbeidere.

7247 Kabel-TV Service og Vedlikehold Teknikere.

7252a sprinkler system installatorer.

7253 Gassmontor.

7261 Sheet Metal Workers.

7263 Metal Fabricators (Fitters)

7264 Ironworkers (Generalist)

7265b sveisere og tilhorende maskinoperatorer.

7272 kabinettmakere.

7282 Betong Finishers.

7284 Lathers (mekanikk for innvendige systemer)

7293 isolatorer (varme og frost)

7294 Malere og dekoratorer.

7295 Gulvbelegg installatorer.

7311 Industriell mekanikk (Millwrights)

7312 Farm Equipment Mechanics.

7313 Kjole- og klimaanleggsmekanikk.

7314 Railway Carmen / kvinner.

7315 Flymekanikk og flyinspektorer.

7316 maskinbyggere.

7317 Tekstilmaskiner Mekanikk og reparatorer.

7318 Heisbyggere og mekanikk.

7321a Truck- og transportmekanikk.

7321b Transport Trailer Teknikere.

7321c Automotive Service Technicians.

7322 Bilmalere.

7322b Kroppsreparatorer til kjoretoyer (Metall og Maling)

7331 Oljebrennermekanikk.

7332 Appliance Servicer og reparatorer.

7334 Motorsykkel og annen relatert mekanikk.

7335 Annen liten motor- og utstyrsmekanikk.

7351 Stasjon re ingeniorer og hjelpeutstyrsoperatorer.

7352 Power Systems og kraftverk operatorer.

7361 Jernbane og Yard Locomotive Engineers.

7371 Mobile Crane Operatorer.

7373 vannboremaskiner.

7381 Utskrift Trykkoperatorer.

7382 Kommersielle dykkere.

7383 Recreation Vehicle Service Technicians.

7411 Truck Drivere.

7412 Bussdrivere, undergrunnsoperatorer og andre transittoperatorer.

7413 Taxicab Drivere.

7414 Leveringsdrivere.

7421 Heavy Equipment Operators (unntatt kran)

7422 Offentlige verker vedlikeholdsutstyr operatorer.

7431 Jernbanearbeidere.

7432 Jernbanesporvedlikeholdsarbeidere.

7433 Dekkebesetning, vanntransport.

7434 Engine Room Crew, Vanntransport.

7435 Fiskeoperatorer med las og kabel og tilhorende yrker.

7436 Batoperatorer.

7437 Flyktrafikkdeltakere.

7441a Kommersielle og kommersielle installatorer og servikere.

7441b Sign Service / Installasjon Teknikere.

7442 Vannverk og gassvedlikeholdsarbeidere.

7443 Automotive Mechanical Installers og Servicers.

7444 Pest Controllers og Fumigators.

7445 Andre reparatorer og servicefirmaer.

7451 Longshore Workers.

7452 Materialhandteringsutstyr.

7611 Byggehandlere Hjelpere og arbeidere.

7612 Andre handler Hjelpere og arbeidere.

7621 Arbeids- og vedlikeholdsarbeidere.

7622 Jernbane og motor transport arbeidere.

Yrker Unik til prim rindustrien.

NOC Kode NOC Tittel.

8211 Tilsynsforere, skogbruk og skogbruk.

8221 Veiledere, Gruvedrift og bergbrudd.

8254 Nursery og drivhusoperatorer og ledere.

8255 Landskapsarbeid og vedlikehold av kontorer og ledere.

8257 Akvakulturoperatorer og ledere.

8262 Fiskefartoyskippere og fiskere / kvinner.

8411 Underjordiske gruve- og stottearbeidere.

8412 Olje- og gassbronnboringsarbeidere og -operatorer.

8421 motorsag og skidder operatorer.

8422 Skogbrukere og skogbrukere.

8431 General Farm Workers.

8432 Nursery and Greenhouse Workers.

8441 Fiskefartoy Deckhands.

8442 Trappere og Huntere.

8611 Hostarbeidere.

8612 Landskapsarbeid og hagearbeid.

8613 Akvakultur og Marine Harvest Laborers.

8614 Gruvearbeidere.

8615 Olje- og gassboring, service og tilhorende arbeidstakere.

8616 Logging og skogbruk Arbeidsgivere.

Yrker Unik til Behandling, Produksjon og Verktoy.

NOC Kode NOC Tittel.

9211 Tilsynsforende, Mineral- og metallbearbeiding.

9212 Tilsynsforende, Petroleum, Gass og Kjemisk Behandling og Verktoy.

9213 Forstegangsveiledere i sjomatindustrien.

9215 Tilsynsforende, Foredling av skogsprodukter.

9221 Tilsynsforere, Bilmontering.

9224 Tilsynsforende, Mobler og inventar.

9225 Apparel Production Supervisors.

9411 Maskinoperatorer, Mineral og Metallbearbeiding.

9412 stoperi arbeidere.

9413 Glassforming og etterbehandling maskinoperatorer og glassskarer.

9414 Betong-, leire- og steinformasjonsoperatorer.

9415 Inspektorer og testere, Mineral og metallbearbeiding.

9421 Kjemisk anleggsmaskineroperatorer.

9422 Plastbehandlingsmaskinoperatorer.

9423 Gummibehandlingsmaskinoperatorer og tilhorende arbeidstakere.

9424 Vann og avfall anlegg operatorer.

9431 Sawmill Machine Operators.

9432 Pulp Mill Machine Operatorer.

9433 Papirproduksjon og etterbehandling maskinoperatorer.

9434 Andre trebearbeidende maskinoperatorer.

9435 Paper Converting Machine Operators.

9436 Lumber Graders og andre Wood Processing Inspektorer og Gradere.

9441 Maskinoperatorer av tekstilfiber og garn.

9442 Weavers, Knitters and Other Fabric-Making Occupations.

9443 Tekstilfarging og etterbehandling maskinoperatorer.

9444 Tekstilinspektorer, gradere og provetakere.

9451 Symaskinoperatorer.

9452 Fabric, Fur og Leather Cutters.

9453 Skjul- og peltbehandlingsarbeidere.

9454 Inspektorer og testere: Fabric, Fur og Leather Manufacturing.

9461 Prosesskontroll og Maskinoperatorer, Mat og Drikkebehandling.

9462 Industrielle slaktere og kjottkuttere, Fj rfeforberedere og tilhorende arbeidere.

9463 Fiskplantearbeidere.

9464 Tobaksbehandlingsmaskinoperatorer.

9465 Testere og gradere, mat og drikkevarebehandling.

9471 Utskriftsmaskinoperatorer.

9472 Kamera, Plattform og Andre Pre-Press Yrker.

9473 Binding og etterbehandling maskinoperatorer.

9474 fotografiske og filmprosessorer.

9481 Aircraft Assemblers og Aircraft Assembly Inspektorer.

9482 Motor Vehicle Assemblers, inspektorer og testere.

9483 Elektroniske montorer, fabrikatorer, inspektorer og testere.

9484b Samlere og inspektorer, elektrisk utstyr, apparater og utstyrsproduksjon.

9485 Assemblers, Fabricators og inspektorer, industrielle elektriske motorer og transformatorer.

9486 Mekaniske montorer og inspektorer.

9487 Maskinoperatorer og inspektorer, Produksjon av elektrisk utstyr.

9491 Batsamlere og inspektorer.

9492 Mobel- og monteringsapparater og inspektorer.

9493 Andre Wood Products Assemblers og Inspektorer.

9494 Mobel Etterbehandlere og Refinishers.

9495 Plastprodukter Samlere, etterbehandlere og inspektorer.

9496 Malere og Coatere – Industrielle.

9497 Plating, Metal Spraying og tilhorende operatorer.

9498b Andre montorer og inspektorer.

9511 Maskinering Verktoy Operatorer.

9512 Smiing Machine Operators.

9513 Trebearbeidende maskinoperatorer.

9514 Metallbearbeiding Maskinoperatorer.

9516 Andre metallprodukter Maskinoperatorer.

9517 Andre produkter Maskinoperatorer.

9611 Arbeidsgivere i mineral- og metallbearbeiding.

9612 Arbeiderne i Metal Fabrication.

9613 Arbeidsgivere innen behandling av kjemiske produkter og verktoy.

9614 Arbeidsgivere i tre-, papir- og papirbehandling.

9615 Arbeidsgivere innen Gummi og Plastprodukter.

9616 Arbeidsgivere i tekstilbehandling.

9617 Arbeider innen mat, drikke og tobakk.

9618 Arbeiderne i fiskeforedling.

9619 Andre arbeidstakere innen bearbeiding, produksjon og verktoy.