Kontakt med de Ambelt Piet Heinstraat.

7772 ZJ Hardenberg.

T. 0523 216 282.

Generaldirektor de Ambelt.

Uiteraard kan du alltid kontakte gruppeselskapet hvis det er sporsmal om uklarheter.

Ziekmelding.

Hvis din type er syk, er det en annen grunn til at det ikke vises pa skolen, sa ma du oppgi skolen her klokka 8.00. Nar vi ikke har mottatt beskjed om frav ret av studenten siden 8.00, gjelder det frav ret som uautorisert forsommelse. Hvis din type for 8,00 er syk, er det oppgitt som et lovlig forsommelser. Vi ber deg om avtaler med tandl ge eller husleger sa mye som mulig utenfor skoletiden for a planlegge. En foresporsel om forlatelse kan bli forespurt med en spesiell form som du kan soke hos l reren.

De Ambelt strever etter en optimal kvalitet nar det gjelder (undervisning) stotte for vare studenter. Vi er klar over at situasjoner kan fore til at du, i motsetning til vart mal om optimal kvalitet, ikke er tilfreds med Ambelt. Met en klage kan du i utgangspunktet henvende seg til lokaliseringsdirektoren. Hun prover a samarbeide med klagen klar og fa til a lose sammen. Hvis din klage ikke er tilfredsstillende, kan du henvende deg til klagefagpersonen eller klageinstansen. Du leser her over i skoleveiledningen og pa var hjemmeside.

Samenwerkingsverband.

«Doren etterfolger de intensive treningene og oppnaelsen av toppen av Alpe d’Huez, gjor elevene mer positivt og med storre selvtillit til seg selv.»

«Er det noen som er veldig trygge, kan du overlegge hvordan han er ute av stand til a bli ramt.» Tre runder loper rundt om bygningen? Gjor det spesielt, hvis du bare far jobben din. »

«Noen studenter er veldig darlige i deres hud og trenger et lyspunkt. For eksempel ved a male dem, har du tid til a snakke med hverandre. De stiler som kan falle fordi en l rer har tid til a behandle sine tanker og folelser, er sa helt ikke veldig. »

«Vastgelopen studenter og hjembyer gir oss muligheten til a komme igjen i en positiv skoleferd.»

Ga direkte til.

Folg oss pa LinkedIn.

Regelmessig har vi stillinger pa vare skoler. Folg oss derfor ogsa pa LinkedIn. Ga til var bedriftsside.

Folg oss pa twitter.

2018-01-23 11:21 RT @AngelaThissen: The story of Ghaja van der Worp, werkzaam op @ambelt, over haar werk met kinderen met #autisme en haar reactie op hetвЂ| 2018-01-23 11:18 Voor onze locatie ‘t Ravelijn i Steenwijk soker vi en gruppeleerkracht for de introklassen # specieltonderwijsвЂ| https://t.co/jV6a755bd7.

Vare steder.

De Ambelt tilbyr i Zwolle, Steenwijk og Hardenberg oppl ring og stotte til studenter som pa grunn av deres adferd, psykiatriske problemer eller flere problemer ikke er godt til a l re og talentutvikling kommer i regul r undervisning. Ga til en oversikt over plasseringene til Ambelt.