JWFacts.

Fakta om Jehovas vitner.

Watchtower Disfellowshipping lovbrudd.

Disfellowship.

Bibelen diskusjon av shunning i 1 Corinthians 15 og 2 John er begrenset til bare de folgende omradene; Overtakelse, Gradighet, avgudsdyrkelse, Revilers, Ovelse Drunkenness, Extortion og En som ikke forblir i Kristi l re.

Denne listen skal v re den fullstendige arsaken til at det skal v re disfellowshipped. Faktisk ble Diotrephes anklaget for a forsoke a kaste folk ut av menigheten unodvendig.

3 Johannes 9,10 og jeg skrev noe til menigheten, men Diotrephes, som liker a ha det forste stedet blant dem, mottar ikke noe fra oss med respekt. Det er derfor, hvis jeg kommer, vil jeg ringe for a minne hans gjerninger som han fortsetter a gjore og snakke om oss med onde ord. Ogsa, uten a v re tilfreds med disse tingene, mottar han heller ikke brodrene med respekt, og de som onsker a motta dem, forsoker a hindre og kaste ut av menigheten. & # 8221;

Folgende er den enorme listen over lovbrudd som Vakttarnet har skapt for hvilket Jehovas vitne kan bli disfellowshipped eller disassociated.

Forkortelsene refererer til folgende publikasjoner:

& # 8211; Jehovas vitner og # 8211; Proclaimers of Gods Kingdom (1993) (jv)

& # 8211; V r oppmerksom pa dere selv og til hele flokken (ks91-E)

& # 8211; Organisert til a utfore vart departement (om)

& # 8211; Insikt pa Skriftene, Volum 1 eller 2 (det-1 eller 2)

Utroskap (samleie med en annen person enn ekteskapsforeldre), inkluderer; Overgi kone og elope med en annen kvinne & # 8211; w79 11/15 31-2, w76 p.728 Planlagt utroskap for a bryte bibelske ekteskapsband og # 8211; w83 3/15 s.29 Gjenkjennelse uten skriftlig tillatelse & # 8211; w56 10/1 p.597 Polygami & # 8211; jv 176 Deltar en person som ikke er lovlig skilt & # 8211; ks91-E s.135 Apostasy & # 8211; w83 4/1 pp.22-4, km 8/80 pp.1, 4. inkluderer; Oppror mot Jehovas organisasjon & # 8211; w63 7/1 Promoting sects & # 8211; det-2 886 Associating med disfellowshipped folk inkludert; Venner & # 8211; ks91-E p.103, w81 9/15 pp.25-6, w55 10/1 p.607 Familie & # 8211; ks91-E s.103 Blod og blodtransfusjoner & # 8211; w61 1/15 ks91-E p.95, jv s.183-4 Narkotikabruk & # 8211; ks91-E s.96 Drunkenness & # 8211; ks91-E p.95, it-1 656 U rlig forretningspraksis & # 8211; w63 7/1, w86 11/15 14 Sysselsetting bryter kristne prinsipper & # 8211; km 9/76 p.6, km 2/74 Arbeider for enhver religios organisasjon & # 8211; ks91-E s. 95 Arbeide i en gamblinginstitusjon & # 8211; ks91-E s.136 Selge tobakk & # 8211; ks91-E s.96 Kontraktsarbeid pa et milit rt etablissement Falsk tilbedelse. inkluderer; Delta i en annen kirke ks91-E s.94 Folgende sorgsaker som involverer falsk tilbedelse & # 8211; w85 4/15 s.25 Fornication it-1 863 Bestiality & # 8211; w83 6/1 s.25 Incestuous marriage & # 8211; w78 3/15 s.26 Kunstig befruktning og surrogatmorskap. & # 8220; Sann kristne, derfor unngar surrogatmorskapet samt eventuelle prosedyrer som involverer bruk av donert s d, egg eller embryoer «# 8221; g04 9/22; Kunstig inseminering av en gift kvinne av en annen donor enn mannen hennes, gjor henne skyldig i utroskap, og # 8221; g74 8/8 s.28 seksuelt misbruk av barn & # 8211; g93 10/8 p.10Reviling & # 8211; ks91-E p.94, w96 7/15 pp.17-18; det-1 s. 991; det-2 s.802 Svindel & # 8211; ks91-E s.94, om pp.142-3 Gambling eller tilhorende ansettelse & # 8211; w80 9/1, ks91-E s.136 Gluttony & # 8211; w86 5/1 Greediness, dette inne pleide a inkludere; gambling ks91-E p.95 utpressing ks91-E p.95, w89 1/15 22, it-1 p.789 gradighet i forhold til brudpris: w98 9/15 s.25 Homoseksualitet & # 8211; w83 6/1 pp.24-6 idolatry & # 8211; w52 3/1 s.138 Los adferd & # 8211; ks91-E pp.93, 96, w83 3/15 p.31, w73 9/15 p.574, it-2 p.264, ks91-E p.93, w83 3/15 p.31, w73 9 / 15 pp.574-6, w97 9/1 p.14, det-2 p.246.

Seksuell perversjon Manglende respekt for Jehovas moralske standarder Disrespect, ignorere eller til og med forakt for standarder, lover og myndigheter,

I stedet for a v re begrenset til den vanlige definisjonen av seksuell perversjon, definerer Watchtower & # 8220; loose conduct & # 8221; som a inkludere & respektere eldre & # 8221 ;. Dette gjor at dette begrepene kan brukes til disfellowship for et bredt spekter av lovbrudd som ikke er dekket av andre steder, og som sadan brukes til a dekke alle slags synder, som for eksempel a nekte a opphore fellesskap med disfellowshipped mennesker eller til og med v re foraktige i et rettsmote hvor ingen annen synd kan bevises.

Ligger & # 8211; ks91-E s.94, g00 2/8 s.21 Ikke-noytrale aktiviteter (involvering i politikk og milit r) & # 8211; ks91-E s.96 Milit r tjeneste og ikke-milit r tjeneste, inkludert arbeid med uformelt arbeid (visse sivile arbeider har nylig blitt samvittighetssporsmal w96 5/1 p.20) & # 8211; ks91-E s.96 Uanstendig tale & # 8211; ks91-E p.95 Foreldre som fordommer umoralighet & # 8211; w56 p.566 Politisk engasjement, inkludert a stemme eller holde et politisk kort i Malawi & # 8211; ks91-E p.96 (w99 11/1 s.28 gjorde stemme pa en samvittighets sak) Porneia. Inkluderer oral og analsex mellom ektepar, gjensidig onani mellom personer som ikke er gift med hverandre, homoseksualitet, lesbisk, ondskap, hor, incest og bestialitet. & # 8211; ks91-E s.93 Slander & # 8211; ks91-E p.94, w63 7/1, w89 10/15 p.14, om s.142 Royking eller salg av tobakk & # 8211; km 2/74, ks91-E s.96 Spiritisme (inkluderer yoga w02 8/1 s.22) & # 8211; w55 10/1 p.607 Stjal, tyveri & # 8211; om pp.142-5, ks91-E s.94 Subversiv aktivitet & # 8211; w95 10/1 s.31 Urenhet.

Seksuelt perverse praksis innen ekteskap, som oral og analsex & # 8211; w83 3/15 s.31 Kraftig petting og brystkrefting & # 8211; ks91-E s.92 Beroring av seksuelle deler & # 8211; ks91-E s.91 Ovelse av a se avskyelig Pornografi & # 8211; w2012 3/15 s.31.

Overtredelse av verdslig lov hvis flagrant holdning & # 8211; w86 10/1 s.31 Vold, ekstreme fysiske overgrep, passe av sinne og # 8211; ks91-E p.96, w75 p.287, g01 11/8 p.12.

Inkluderer boksing w81 7/1 pp.30-1, ks91-E s.142.

Willful ikke-stotte av familien, utryddelse av vennens andelighet og # 8211; w88 11/1 pp.22-3, km 9/73 s.8, ks91-E s. 95 Verdenskrigsfester som jul & # 8211; ks91-E s. 95 (Det ser ut til a feire bursdager er ikke en grunn til a v re disfellowshipped)

& # 8220; Herre Guds flok & # 8221; (2010)

Dette er en oppsummering av kapittel 5 i eldste handboken 2010 med tittelen & # 8220; Shepherd the Flock of God & # 8221; . Kapittelet, «Bestemme om en rettsutvalg skal formes», strekker seg fra side 58 til 79 og viser grunner for hvilke en person kan bli disfellowshipped. Page 58 klargjor at & # 8220; Denne listen er ikke omfattende. Det kan v re andre saker som ogsa vil gjore oppmerksomheten til en rettslig komite. & # 8221;

Folgende kategorier og underkategorier er som angitt i boken.

Mord eller tap av liv gjennom uforsiktighet eller brudd pa trafikkloven.

Por.neia: s.59 umoralsk bruk av kjonnsorganene med skamlos hensikt.

Brazen-adferd, los oppforsel: pp.60,61 En uhyrlig, foraktig holdning som fremgar av en praksis av disse tingene:

& # 8211; unodvendig tilknytning til disfellowshipped nonrelatives.

& # 8211; seksuelt misbruk av barn.

& # 8211; forfolge et romantisk forhold til en person, men ikke lovlig eller skriftlig fri til a gifte seg.

& # 8211; bodde hele natten i samme hus med en person av motsatt kjonn (eller i samme hus med en kjent homoseksuell) under feilaktige forhold.

Brutto urenhet, urenhet med gradighet: pp.61-65 vices som ikke er klasser som por.neia, men det kan fore til at de blir diskvalifisert fra Guds rike.

& # 8211; Passion-vekker tung petting eller kj rtegning av bryst.

& # 8211; En praksis for a engasjere seg i umoralske samtaler via telefon, i Internett-chatterom eller via lignende elektroniske midler.

& # 8211; En forankret praksis for a se avskyelige former for pornografi som er seksuelt nedverdigende.

& # 8211; Misbruk av tobakk.

& # 8211; Ekstrem fysisk urenhet.

Misbruk av vanedannende stoffer: s.65.

& # 8211; Feire falske religiose helligdager.

& # 8211; Deltakelse i internaithetsaktiviteter.

& # 8211; Bevisst sprer undervisning i strid med bibelens sannhet som undervises av Jehovas vitner.

& # 8211; A forarsake divisjoner og fremme sekter.

& # 8211; Fortsetter i ansettelse som gjor pa en medskyldig til eller en promotor av falsk tilbedelse.

& # 8211; Ovelsen av spiritisme.

Stjal, tyveri: s.67.

Bevisst, ondsinnet logn; b rer falskt vitne: s.67.

Bedrageri, slander: s.67.

Reviling: s.68 utsette en person for a forn rme tale, hakke misbruk pa ham.

Uanstendig tale: s.69.

Greed gambling, utpressing: pp.69,70 Inkluderer en kristen som utjevner en hoy brudpris med gradighet og urettferdig.

Adamant nektet a gi materielt til egen familie: s. 70.

Passer for sinne, vold: s. 70 Inkluderer profesjonell boksing.

Begrunnelse som er oppfort i indeksen.

begrunnelse: w98 3/15 22; w92 7/1 19; w89 9/15 18; w88 4/15 26-27; det-1 788.

absolutt utryddelse av vennens andelighet: w88 11/1 22-23.

frafall: w89 10/1 19; w86 3/15 15; w86 4/1 30-31; w86 10/15 31.

bestialitet: it-1 292.

blodgjennomtrengning: w06 9/15 30.

blodtransfusjon: jv 183-184.

u rlig praksis: w86 11/15 14.

berusethet: det-1 656.

ansettelse som involverer gambling: w95 5/15 23.

utpressing: w89 1/15 22; det-1 789.

ekstremt fysisk misbruk av familiemedlemmer: lv 221; g01 11/8 12; fy 150; w88 11/1 22.

passer til sinne: w10 6/15 30; lv 221; g01 11/8 12; g97 6/8 20; fy 150; g93 2/8 14.

utroskap: w06 7/15 29-30; det-1 863.

svindel: om 142-143.

gluttony: w04 11/1 30-31.

gradighet i forhold til brudpris: w98 9/15 25.

grov urenhet: lv 137; w06 7/15 30-31.

los oppforsel: w06 7/15 30-31.

liggende: w09 6/15 18-19; lv 163; g00 2/8 21.

uanstendig tale: lv 136-137.

vedvarende gambling: w89 7/15 30.

polygami: jv 176.

pornografi i visse tilfeller: w06 7/15 31.

fremme sekter: it-2 886.

reviling: lv 138; w96 7/15 17-18; det-1 991; det-2 802.

seksuelt misbruk av barn: g93 10/8 10.

slander: w89 10/15 14; om 142-143.

subversiv aktivitet: w95 10/1 31.

bruk av tobakk: w06 7/15 30-31; w95 5/15 23.

om brudd pa verdslig lov er: w86 10/1 31.

forsettlig unsupport av familien: lv 220-221; w88 11/1 22.