‘Ifolge meg er jeg her i himmelen rettet’

«Ifolge meg er jeg her i himmelen.» Sa sa en herre, som her i mai er kommet, over Westersypen. ‘Wonen zoals thuis’, bevestigende Ypie Oosterman-Agricola, datter av Fokje Agricola som dode i den frie Scharsterbrug i 2007, har opprettet. Westersypen tilbyr wonen, omsorg og service for personer med en dementiell bilde som ikke lenger er selvstendig eller onsker a leve. ‘Sikkerhet og trivsel hos de beboere star sentralt, men vi finner det a gi tilbake en del av deres frihet det viktigste.’

Kleinschalig wonen.

Den ytre av Ypie ble syk, hun fikk Alzheimers sykdom. «I det sykehuset i Leeuwarden sa vi en mappe over sma og sma,» forteller Ypie, »sa kom vi pa ideen. Mine foreldre bodde allerede i garden, sa de hadde vi allerede. Sammen med CTA-omsorg har vi utarbeidet til et fungerende konsept. Det tok fem ar for alt var rundt med kommunen og godkjenninger og i november 2007 er vi apnet. ‘

Huiselijkheid og personlig oppmerksomhet.

Westersypen er begynt med atte leiligheter, som ligger innen fire maneder vol. I 2009 er det et rom tilbygget og i 2015 to og to. I middels tilbyr de boligzorgvoorziening elleve komfortable zitslaapkamers med eget sanitair. Kleinschaligheid, huisliness og personlig oppmerksomhet karakteriserer Westersypen.

Fijn voor de familie.

‘Min syke oma har til slutt v rt i syv ar i vestlig type,’ sier Ypie. «Hun har ikke selv forstatt, for hun var langt unna i dementieprosessen. Men for min opa i Heerenveen bodde og resten av familien var det veldig fint. I de siste manedene av hans liv ble min opera syk og bodde han hos henne pa rommet. Det var spesielt behagelig for dem. ‘

Mye oppmerksomhet til beboere.

I Westersypen er et stort team av 19 faglige medarbeidere hvor de forhold omsorgsarbeidere er en pa tre. Ypie: «Det er mye i forhold til de store bekymringsinstellingen hvor det noen ganger er pa 8 eller ti. Dermed har vi mye tid og oppmerksomhet for beboerne. Ogsa selv om vare kunder har ulike typer dementi, far hver innbygger et annet tiln rming. Elk menn er etterhvert unik. ‘

Volop meewerken.

Sammen med hennes mor og sonn jobber Ypie som eier fullt med i omsorgsprosessen, det er ogsa deres styrke. Sa vet de hva som skjer pa arbeidsplassen, og de kjenner de beboere og deres familiemedlemmer godt. Vader Bouke verricht vedlikehold og gar met uitjes mee.

Mat og sove bedre.

Westersypen ligger i et vakkert landlig miljo, sa beboerne gar hver dag til utendors. De ser dermed at beboerne har bedre mat, bedre sove og mindre medisinering nodvendig. Daglig blir aktiviteter gjennomfort som svomming, turgaing og sykling for hvilke to dykkere og rullestolbrukere er tilgjengelig. Ogsa er det regelmessig en utvei til supermarkedet, markedet, et museum eller for eksempel fiskeren. Her har Westersypen over en 9-personers rullestolbuss finansiert med hjelp av sponsorer, organisering av markeder og andre tiltak og et bidrag fra Max. ‘Hvis de vil, ma de innbyggere hjelpe med a lage mat, stovsuge eller torke’, forteller Ypie. ‘Niks ma, men vi prover de beboerne a motivere for a komme i bevegelse. Hvordan aktivere, jo storre er folelsen av egenverdighet. ‘

Kj re soster.

Tilbakemeldingene fra de beboere er positive. ‘Sa finner du en kvinne fra 94 ar som vi har sostre, og at det er her et bra sted a bo, sier Ypie. ‘Ogsa av familien far vi positiv tilbakemelding. Og ut fra det arlige tilfredshetsundersokelsen kommer ofte den hoye kvaliteten pa omsorg fra bussen. ‘

Det kan vel.

Til slutt haper Fokje og Ypie at i de vanlige bekymringene vil mer penger til beboerne bli brukt, i stedet for overhead. ‘Vi har ogsa mye papirarbeid, legger Fokje til. ‘Lykkelig ser var kommune Friese Meren er viktig i van god omsorg. Vi fortsetter a sorge for at tiden og oppmerksomheten for vare kunder foregar. Sa vi motte Westersypen se at det kan. ‘

Se pa nettstedet til Westersypen.

Plassert pa: 13. oktober 2016.

Sist endret: 13. oktober 2016.

Prisutreiking Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen & # 8211; 2. februar 2018.

Nieuwsbrief.

Over nettstedet.

De Nieuwe Praktijk er navnet pa plattformen for omsorgspersoner og omsorgspersonale med ansettende, l rende historier og intervjuer fra den nye omsorgspraktikken. Den plattformen forbinder vernieuwers i de bekymre og tilbyr nye initiativer en podium.

De Nieuwe Praktijk er et initiativ fra departementet for folkesundhet, velstand og sport.