Gastric Sleeve ofte bedre behandling for overvekt med samme resultat.

Den magehylse er for mange pasienter og har overvektet et godt alternativ til gastrisk bypass, som na anses som en gylden standard. Det fremgar av forsoket fra Pim van Rutte van het Catharina Ziekenhuis. Den ermet er en bariatrisk operasjon hvor 80 prosent av magen blir fjernet. Anders enn ved en bypass blir dunne gut og maagklep intakt forlatt. Pa lengre tid gir meren mindre komplikasjoner, som vitaminkort og indre forstyrrelse av gutten. Videre blir samme resultat oppnadd pa vekttap og forbedring av de tilleggssykdommer som diabetes, hoyt blodtrykk og hoyt kolesterol. Van Rutte oppfordrer 21. desember til TU Delft.

I det Catharina Obesitascentrum motte mer enn 1000 prosedyrer per ar den & eacute; & eacute; n-na-storste sentrum av Nederland, blir ved halvparten av pasientene med morbid obesitas og ermetbehandling utfort. Den andre halvdelen kommer i aanmerking for bypass. Het sentrum er dermed det storste ermet-sentrum av Nederland med mest erfaring og kunnskap om denne behandlingsteknikk.

Juiste maat niejes.

Van Rutte: Fordi det gar om alternativet pa bypasset har jeg i samarbeid med de bariatriske surgeirene, operatorene, anestesistene, endokrinologene og kliniske kjemikere fra Catharina Ziekenhuis og produktutviklere fra TU Delft ermet-prosedyren videreutviklet til en sikker og vellykket operasjon. & rdquo; Slik har han med hjelp av strukturert videoregistrering undersokt hvilke fall av operasjonen som er brukt, slik at det er viktig a bruke de riktige instrumentene. Met en studie hvor han har malt pa tverrsnittet av magen, kan det bli uttalt at de riktige storrelsene ikke kan brukes til a lukke magen til «ikke».

Co-promotor and surgeon dr. Simon Nienhuijs van het Catharina Ziekenhuis: «Dette undersoket bekrefter oss at det er en fullverdig & lsquo; vennligere & rsquo; Alternativ er for den fortsatt ofte brukte gastrisk bypass. De effekter av begge operasjoner pa hormonhuset, gutflora og verteringssystem er de samme. De lange termresultaten er stort sett sammenlignbare; den overvekt viser at minst to tredjedeler kan reduseres etter to ar. Het maksimale gewichtsverlies wordt na vier jaar bereikt. Den gastric sleeve gir pa lang sikt mindre komplikasjoner. & Rdquo;

Preference for a sleeve.

Nienhuijs viser at med komsten fra ermet er det mulig a fa hjelp til a bli mer tilpasset. For pasienter med diabetes og eacute; hoyt kolesterol er en gastrisk bypass ofte en bedre alternativ. Men da det ikke er noen harde grunner for at en bypass skal ga, ser vi at det er mye a si om det som er en fordel for en muffe. & Rdquo;

Fra Van Rutts undersokelse fremgar det ogsa at behandlingen av morbid obesitas skal betraktes som en prosess. En operasjon som ermet er ifolge ham bare en liten – men viktig – del av hele prosessen. Ogsa en god screening forhand er viktig for a vurdere hvem for en operasjon er kvalifisert, og om pasienten er i stand til a tilpasse seg livsstilen drastisk. «Den fase etter operasjonen finner jeg selv den viktigste. Her er den innsatsen til pasienten. Die skal nemlig v re livlangt bevisst pa at han har en operasjon for overvektig undergatt. Alleen dan wordt blijvend resultaat geboekt. & Rdquo;

Obesitas er en global epidemi. Til tross for det nodvendige forebyggingsprogrammet oker antallet personer med ekstremt overvektig eksponensiell. Morbid obesitas bringer mange helsefare med seg. Hittil gir en surgical behandling av morbid obesitas, sakalt bariatrisk kirurgi, i kombinasjon med en omfattende for- og natraject de beste resultatene.