Gambling motsatte visninger

«I begynnelsen av 1900-tallet ga eugenikkbevegelsen et nytt sett med argumenter for a stotte eksisterende restriksjoner pa interracial ekteskap. Disse argumentene inneholdt et vitenskapelig merke av rasisme, understreket de antatte biologiske farene ved a blande lopene. Advarte at raseblanding var» et sosialt og rasekriminalitet «. Godkjennelse av rasemessig interrmarriage ville fore Amerika mot« rasemessig suksess »og den endelige forsvinden av den hvite sivilisasjonen» (Social origins of Eugenics 1). Fordi svarte gener er dominerende over de hvite gener med et fire-til-ett-forhold, vil noen avkom fra et biracial par favorisere den svarte forelder. Det er derfor interracial ekteskap, og derfor interracial avl, vil fore til at det hvite rase forsvinner. hvert biracial barn i mer svart enn hvitt, eliminere befolkningen i den hvite rasen. Dette er viktig fordi det betyr at barnet til en hvitt, og en svart, foreldre automatisk kommer til a bli assosiert med den lavere klassede rase; Blacks. Amerika vil ha okt mengde lavklasse borgere dersom interracial ekteskap fortsetter. Dette forer til vannet kulturer for bade svarte og hvite. Som forskningen sitter i dag, oker fodselsraten til biracialbarn jevnt, mens fodselsraten for hvite barn fortlopende faller. Hvis trender fortsetter som de er, vil det skape et rasemord for hvite. Ved a gifte seg utenfor den hvite rase, bidrar folk til utryddelse av deres folk og deres folkeslag (druer).

Folk bor ikke delta i interracial ekteskap av grunner pa personlig niva ogsa. Den allmektige Gud skapte lopene hvite, rode, gule, malayiske og svarte og plasserte dem pa forskjellige kontinenter av en grunn! Han separerte lopene fordi han ikke hadde tenkt at de skulle blande (Loving v. Virginia (1967)). Han forsterker denne ideen gjennom apostelen Paulus i Apostlenes gjerninger 17: 24-28 som det star at Gud gjorde menneske «og har bestemt seg for deres beboelses grenser». Genesis gir mer bevis pa at interracial ekteskap ikke var ment av Gud i 28: 1; Kana’anitterne (svarte) var «tjenernes tjenere» og Isak kalte Jakob og sa til ham: «Du skal ikke ta en kona av Kanaans dotre» (Interracial Dating, Interracial Marriage, Right or Wrong?). Bibelen forbyder klart interracial ekteskap, og «de som gifte seg pa tvers av raserier, bryter lovene som Gud gjorde eksplisitt i Bibelen. Blandingen av lopene er ansvarlig for USAs korrupsjon og vil etter hvert fore til utryddelsen av den hvite rase «(Druer 34). Foruten de religiose standardene, bor folk personlig giftes i lopet av deres lop fordi interracial barn star overfor mange vanskeligheter. Det amerikanske samfunnet har stive raseriske grenser som forverrer rasespenningen i liknende, og mellom forskjellige rasegrupper. Biracial barn tilhorer to forskjellige kulturer, men merkelig nok blir de ofte utstodt av begge kulturer. Hvis de far aksept, er det vanligvis pa grunn av at de personlig avviser halvparten av bakgrunnen. Dette gjor det vanskelig for biracial barn a finne og kjenne sin fulle identitet (druer). Alt i alt er det trygt a konkludere med at «hvite skal bare v re med hvite for bevaring og utvidelse av naturens fineste – The White Race!» (Interracial Dating, Interracial Marriage, Right or Wrong? 6).