En digital sluitsystem for VVE.

De fleste tilgangssystemer av en leilighetskompleks bestar av en hovedtilgang gjennom hvilken en vanlig nokkel skal bli apnet og vanligvis ogsa utstyrt med en mekanisk doordranger slik at doren blir godt lukket. For et digitalt sluksystem VVE kan vi tilby deg profesjonell radgivning.

Afhenger av storrelsen pa leilighetskomplekset er det ogsa mange nokkelringer i omlop. Det er risikoen for at det ofte blir nokkler om a v re i besittelse av uvedkommende personer som ikke har noe a soke i leilighetskomplekset. Als VVE (Vereniging voor eigenaren) heeft u een verantwoordelijkheid voor een appartementencomplex met al haar bewoners. Woongenot og sikkerhet star for fall med en grundig styring og vedlikehold av boligmiljoet. Et sikkert adgangskontrollsystem er en nokkelfaktor. Det er godt a apne og lukke tilgangsdealer til et kompleks, som er godt a handtere med en fullt kontrollerbar elektronisk adgangskontrollsystem (elektrisk spor).

Vi vet som ingen andre at det er godt a sette inn en slik systemkunnskap som kreves for regelverk som appartementsrecht og brandveiligheid.

Slimmedeuroplossing.nl tilbyr for disse problematikk ogsa komplette elektroniske adgangskontrollsystemer.

Slimmedeuroplossing er en innovativ plattform og tilbyr for alt, i og om doren, en slank losning. Vi er teknisk i stand til a gi de mest komplekse situasjonene en elektronisk og / eller mekanisk losning. I hver dor har vi fullstendig oppmerksomhet innen sikkerhet, palitelighet og funksjonalitet. Her har vi mange sporsmal som bidrar til a fa en klar radgivning slik at kundenes sporsmal optimalt kan fylles ut.

Slimmedeuroplossing.nl star for folgende egenskaper:

En sentralt styringsplatform Nokkelord enkelt endre fjernelse av tillegg Komfort og komfort Lenger hjemmeverden dor samarbeid med bekymring Lagre kostnader (ingen cilinders erstattes av erstatningsnokkel) Unikk kode for hver type nokkel Nokkelord er 100% tidligere tid Kontaktlos tilgang. For hver dor en losning Ingen kabling nodvendig (avhengig av situasjonen og onsker) Profesjonell og faglig installasjon Bruk pa alle inngangsportene og foran En meget hoy sikkerhetsniva Enkelt og praktisk i bruk Ingen fysisk nokkel nodvendig Maksimal tilgangskontroll.

Var metode.

Sammen med VVE (Vereniging voor eigenaren) brengen wij op basis van een grondige inventarisatie de behoeften en wensen in kaart. Vaak er det i et leilighetskompleks alle eksisterende tilgangskontrollsystemer som intercom med kamera og / eller innbruddssikkerhetssystemer. Pa grunnlag av tekniske data kan vi avgjore om det er muligheter for eksisterende slokkesystemer a knytte til et eventuelt nytt elektronisk kontrollsystem (elektrisk spor). Pa grunnlag av data vil en omfattende radgivning folge og eventuelt et tilbud.

Toegangscontrolesystemen:

For a gi deg stor innblikk i de muligheter som er tilgjengelige for elektroniske slokkesystemer, er vi i n rheten av det mest popul re adgangskontrollsystemet.

Automatisk sving med RFID-tag, drop av kort.

Du far tilgang gjennom en RFID-tag / druppel. Den beboer holder en tag med en unik ID-kode for en kortleser. Den systemet gjenkjenner ID-en av taggen og vil gi full tilgang til tilgangen. Den administrator kan enkelt via en online administrasjonsplatform fjerne taggen eller legge til.

Automatisk apning med Smartphone.

Den tilgangen er oppnadd av en sakalt digital nokkel som virker ut fra Bluetooth og via tilhorende app blir aktivert. De bewoner apner doren med en unik personlig digital nokkel. Det systemet kjenner til den digitale nokkelen og vil gi full tilgang til tilgangen. Den administrator kan pa en online plattform pa avstand via internett realtid endre en digital nokkel eller (midlertidig) legge til.

En annen fordel ved dette systemet er at det kan plasseres et elektrisk spor hvor innbyggeren har samme unike digitale nokkel for det komplekse ogsa hans bolig i kan.

Derglige systemer jobber ogsa tett sammen med hjemmeomsorgsinstanser, slik at ved behov kan en midlertidig digital nokkel bli utlevert til en omsorgsperson eller mantelzorger.

Automatisk dreiing med en unik pincode.

Den tilgangen er oppnadd ved a taste en unik kode pa en kodebedienpanel. Hver beboer far en unik pincode. Den systemet identifiserer PIN-kode og vil automatisk gi tilgang til tilgangen. De administratoren kan pa en online plattform pa avstand via internett realtid endre en PIN-kode for (midlertidig).

Toegangsbeheer.

For at tilgangskontrollen skal kunne utfores i en VVE-tjeneste, ma det gjennomfores en ansvarlig for VVE. Denne personen kaller vi for den komforten & # 8220; Digitale keybeheerder & # 8221 ;. De Digitale nokkeladministrator har autorisasjon til a tildele personer eller fjerne dem fra et digitalt slokkesystem *.

Bruken av et slikt digitalt sluitsystem gir deg som VVE muligheten til a angi tilgangsrettigheter for hver beboer individuelt, slik at du bestemmer hvem som far permanent eller midlertidig tilgang fra et leilighetskompleks.

* Avhankelijk av det elektroniske sluitsystemet vil treningen bli omsorgd.

Veiligheid.

Afhenger av storrelsen pa leilighetskomplekset er det ofte mange nokkelringer i omlopet. Det er risikoen for at det ofte blir nokkler om a v re i besittelse av uvedkommende personer som ikke har noe a soke i leilighetskomplekset. Als VVE (Vereniging voor eigenaren) heeft u een verantwoordelijkheid voor een appartementencomplex met al haar bewoners. Woongenot og sikkerhet star for fall med en grundig styring og vedlikehold av boligmiljoet. Et sikkert adgangskontrollsystem er en nokkelfaktor i og det kan godt apnes og lukkes av tilgangsdorene til et kompleks, er i dag i orden med et fullt kontrollerbart elektronisk adgangskontrollsystem (elektrisk spor).

Tillatelser av en tapte eller stjalet nokkel eller drap kan raskt og enkelt bli slettet. Den digitale sikkerheten gjor det umulig a trykke pa nokkelordene. Oversikt som nar tilgang har blitt fatt (avhengig av systemet) Er utstyrt med de hoyeste sikkerhetskravene SKG ***

Flexibiliteit.

Anvendelsen av en digital sluitsystem gir den fordel at det kan oppsta en grunnmodul som kan bli utvidet med flere sluter.

Utvidd til den enkelte bolig. Nye beboere far sin egen unike tilgangskode. Toepasbaar op rolpoorten, parkeerkelders etc. Tilpasbar pa dreieautomater, glideskinner og loftere Perfekt te kombinere med automatisering av dorer. Gefaseerde oplevering bij projecten mogelijk, eerst buitenring en daarna de rest van het project Upgrade mogelijkheid van systeem. For eksempel begynner du a programmere offline ved utvidelse og stor av lukkeplan pa nettet En programvare dashboard for ulike programmeringsmetoder, hvor du kan bruke hverandre. Frakoblet, Online og V-Net.

Velg din slanke dorlosning.

Smartphone.

Fa tilgang via en app pa din mobiltelefon.

Fa tilgang via RFID.

Afstandsbediening.

Fa tilgang med ett trykk pa en knapp.

Codetableau.

Fa tilgang med en 4-, 6- eller 8-sifret kode.