Charity Event: Blackjack Uregelmessigheter.

Anbefalte online kasinoer.

Et kort som er funnet oppad i skoen, skal ikke brukes og skal straks brennes. Et kort tegnet feil uten at ansiktet blir utsatt, skal brukes som om det var det neste kortet fra skoen. Et kort trukket i feil og eksponert skal behandles til spillerne eller forhandleren som om det var det neste kortet fra skoen. Enhver spiller som nekter a akseptere kortet, skal ikke ha noen ekstra kort behandlet til ham i lopet av denne runden. Hvis kortet avvises av spillerne, og forhandleren ikke kan bruke kortet, skal kortet brennes. Hvis forhandleren har en hard 17 eller en hoyere verdi hand og ved et uhell trekker et kort, ma kortet bli brent. Hvis forhandleren ved et uhell ikke klarer a handtere en spillers andre kort til en spiller som skulle ha mottatt et kort, men handler et kort til neste spiller, skal kortet spilles der hvor det handteres. Spilleren som ikke mottok et kort, skal fa erstattet kort etter at alle andre spillere har mottatt kortene sine. Forhandleren skal aldri sikkerhetskopiere posisjonen til et kort som har blitt utdelt for a gi det til en foregaende spiller. Hvis det ikke spilles kort til spillerens hand, er handen dod og spilleren skal innga i neste avtale. Nar forhandleren har handlet pa en spillers hand pa en annen mate enn pa en mate som er rimelig angitt av spillerens handsignal, kan pitveilederen lede handen som skal spilles som behandlet, eller kan kreve at spilleren velger mellom mulighetene for:

Sta og spille handen som handlet Tar en push; eller a ta ekstra kort etter at alle andre spillere har handlet pa hendene. Beslutningen ma gjores av spilleren for forhandlerens hand utsettes. Hvis du etter a ha mottatt de to forste kortene og forhandleren ikke klarer a handtere et ekstra kort til en spiller som har bedt om et slikt kort, skal spilleren, etter spillerens valg, enten avtale ekstra kort (er) etter alle andre spillerne har mottatt sine ekstra kort, men for forhandleren avslorer hans eller hennes kort, eller ring spilleren sin hand dode og returner spilleren sin opprinnelige innsats. Hvis dealerens hullkort utilsiktet er utsatt for en eller flere spillere, skal kortet vendes opp og utsettes for alle spillere, og spillet skal fortsette pa samme mate som om kortet ikke hadde blitt utsatt. Hvis forhandleren savner a handtere det forste eller andre kortet til forhandleren, ma forhandleren fortsette a handtere de to forste kortene til hver spiller og deretter handtere det riktige antall kort til forhandleren. Hvis det ikke er nok kort igjen i skoen eller dekket for a fullfore en runde, ma kortene i kastehylleet blandes og kuttes; og forhandleren ma fullfore spillets runde. Tillegg –

Etter pitlederens skjonn kan en hand eller hender pavirket av en forhandlerfeil eller spillerutfordring fa muligheten til a spille ut handen, utelukkende med muligheter for WIN eller PUSH, det vil si at spilleren vil garantert ikke a miste sin innsats Gruveveilederen har makten til a ta beslutninger i rettferdighet til alle spillere, og i beste interesse av spillet. Forhandlere som er usikre pa hvordan man skal herske i en bestemt situasjon, bor utsette seg for pitveileder Gruveveilederen har det endelige uttrykket i alle utfall.

Min eneste kommentar stemmer overens med ordlyden pa reglene.

Nitpicking er akkurat det jeg vil at du skal gjore.

Et kort som er funnet oppad i skoen, skal ikke brukes og skal straks brennes. Et kort tegnet feil uten at ansiktet blir utsatt, skal brukes som om det var det neste kortet fra skoen. Et kort trukket i feil og eksponert skal behandles til spillerne eller forhandleren som om det var det neste kortet fra skoen. Enhver spiller som nekter a akseptere kortet, skal ikke ha noen ekstra kort behandlet til ham i lopet av denne runden. Hvis kortet avvises av spillerne, og forhandleren ikke kan bruke kortet, skal kortet brennes. En spiller kan velge a ga ut av handen, og fa sin opprinnelige innsats tilbake til dem. Hvis forhandleren har en hard 17 eller en hoyere verdi hand og ved et uhell trekker et kort, ma kortet bli brent. Hvis forhandleren ved et uhell ikke klarer a handtere en spillers andre kort til en spiller som skulle ha mottatt et kort, men handler et kort til neste spiller, skal kortet spilles der hvor det handteres. Spilleren som ikke mottok et kort, kan velge mellom mulighetene for: A bli utdelt et erstatningskort etter at alle andre spillere har mottatt kortene sine; eller Backing out av handen, og har sin opprinnelige innsats returnert. Forhandleren skal aldri sikkerhetskopiere posisjonen til et kort som har blitt utdelt for a gi det til en foregaende spiller. Hvis det ikke spilles kort til spillerens hand, er handen dod og spilleren skal innga i neste avtale. Nar forhandleren har handlet pa en spillers hand pa en annen mate enn pa en mate som er rimelig angitt av spillerens handsignal, kan pitveilederen lede handen som skal spilles som behandlet, eller kan kreve at spilleren velger mellom mulighetene for:

Sta og spille handen som handlet Stotter ut av handen, og har sin opprinnelige innsats tilbake; eller a ta ekstra kort etter at alle andre spillere har handlet pa hendene. Beslutningen ma gjores av spilleren for forhandlerens hand utsettes. Hvis du etter a ha mottatt de to forste kortene og forhandleren ikke klarer a handtere et ekstra kort til en spiller som har bedt om et slikt kort, skal spilleren, etter spillerens valg, enten avtale ekstra kort (er) etter alle andre spillerne har mottatt sine ekstra kort, men for forhandleren avslorer hans eller hennes kort, eller ring spilleren sin hand dode og returner spilleren sin opprinnelige innsats. Hvis dealerens hullkort utilsiktet er utsatt for en eller flere spillere, skal kortet vendes opp og utsettes for alle spillere, og spillet skal fortsette pa samme mate som om kortet ikke hadde blitt utsatt. Hvis forhandleren savner a handtere det forste eller andre kortet til forhandleren, ma forhandleren fortsette a handtere de to forste kortene til hver spiller og deretter handtere det riktige antall kort til forhandleren. Hvis det ikke er nok kort igjen i skoen eller dekket for a fullfore en runde, ma kortene i kastehylleet blandes og kuttes; og forhandleren ma fullfore spillets runde. Hvis en spiller gjor en innsats mindre enn det oppgitte minimumet, er de bundet til den innsatsen for den handen. Spilleren kan ikke vinne mer eller miste mer enn den innsatsen, og ma samsvare med innsatsen for dobbelt eller splitt, ikke det oppgitte minimumet. Hvis en spiller gjor en innsats storre enn det oppgitte maksimumet, er de bare bundet til det oppgitte maksimumet for den handen. Spilleren kan ikke vinne mer eller miste mer enn det oppgitte maksimumet, og kan bare matche maksimumet for dobler og splitter. Eventuelle overages blir returnert til spilleren. Tillegg –