Bor alle ofre for forbrytelser bli lovlig?

Absolutt de burde.

Jeg har aldri, og jeg vil aldri, bega noen forbrytelse som har et offer. Ting som a stjele eller fysisk skade en annen person er lovlig ulovlig, og bor forbli som sadan. Ulovlige forbrytelser som narkotika, mindrearig drikking, prostitusjon regulert pa en mate slik at alle deltakere er villige, og at gambling ikke bor v re ulovlig i det hele tatt – la folk gjore med sitt liv som de behager sa lenge de ikke gjor vondt hvem som helst.

Sa lenge de er 100% offerlose.

Sa lenge forbrytelsene er 100% offerlose, sa ser jeg ingen grunn til at de burde v re ulovlige.

Problemet med dette hypotetiske scenariet ville v re overgangsperioden. Ta cannabis som eksempel mens du kjoper en attende og brennende opp hjemme, gjor ingen vondt, prosessen med den attende som kommer i hendene kan ha mange skadelige effekter pa de involverte. Mens mye marijuana vokser innenlands og en stadig okende trend i brukerne som vokser der, er det fortsatt en stor gjengekultur involvert i produksjon og dyrking av anlegget og bor ettersporselen etter dette produktet bli tatt bort som du kan na plukke opp potten med kongeskinnene dine pa Sainsburys. Folk som tidligere har levd, leverer deg, ma du vende deg til andre veier for a gjore det penger som forer til hoyere kriminalitet pa andre omrader som innbrudd, muggings og salg av andre farligere medikamenter.

Na kan det hevdes at hvis gryten alltid har v rt lovlig, ville denne kulturen rundt det aldri eksistere, men de som tror at offerlos forbrytelse skulle bli lovlig, ma virkelig undersoke alle aspekter av forbrytelsen og de sannsynlige utfallene av legalisering av slike aktiviteter .

Ulovlig kriminalitet er ingen forbrytelse i det hele tatt.

Det er ting satt i vart rettssystem som forbrytelser som faktisk ikke er forbrytelser. Fletting av vennens har til huset ditt for litt ekstra penger regnes som en forbrytelse hvis du ikke har en lisens, selv om du begge er samtykke til voksne som er enige om at transaksjonen. A royke en ledd er en forbrytelse, selv om det ikke gjor vondt, og det hjelper deg med a berolige deg etter jobb. Det er ofre for forbrytelser i denne verden. Tyveri som mange mennesker bruker som et eksempel, er IKKE en ofre for forbrytelse. Nar en persons eiendom er blitt stjalet, blir det et offer for en forbrytelse.

Legaliser dem alle.

Pa en eller annen mate misbruker vi disse gutta i fengsel. Krig pa rusmiddel er en fiasko. Prostitusjon nar ulovlig. Gjor mer. Gambling er ogsa det samme. Ogsa selger organer. Pa en eller annen mate blir det en forbrytelse. Pa en eller annen mate anses prostitusjon som «darlig». Pa en eller annen mate er det sagt at prostituerte blir darlig a v re en. Sa straffe dem enda mer? Gjor dem lovlige og frivillige. Det er bare en fiasko i rettssystemet a straffe ekte kriminalitet. Sa kriminaliserer vi disse tingene? Gambling? Jeg vet at det ikke er bra nar folk er avhengige. Men folk blir bare tilhengere fordi det synes mest lovende for dem a v re rike. Selv terrorister gjorde en forbrytelse pa grunn av noe. Se for eksempel pa Norge. Det er 21 ar maksimalt for enhver forbrytelse. Selv dreper spree. Sa hvorfor kaller dette en forbrytelse? Det dreper ikke engang noen. Bare en pengestrom.

Det heter MITT LIV, ikke mitt liv kjorer deg. Jeg godkjenner ikke din misforstaelse.

Folk som valgte a gjore alle slags juridiske aktiviteter som er mer farlige enn de fleste narkotika og ender med a bli en byrde eller do i stor grad pavirker kj re, men ingen vil argumentere for a gjore motorsykler eller sta i et glatt badekar ulovlig. Det heter MY LIFE NOT MY LIFE period.

Hvis det ikke er noe offer, er det ingen forbrytelse.

Noen vil si «Folk bor ikke fa lov til a skyte opp pa fortauet» eller «jeg vil ikke ha hookers foran huset mitt».

Forste ting som tillater slik atferd betyr ikke at de skal v re tillatt i det offentlige. A ga pa toalettet er ganske mye en universelt tillatt atferd, men er for det meste gjort i privat og i de fleste tilfeller gjor det offentlig ikke tillatt.

Det systemsamfunnet fungerer ganske bra og betyr ogsa at det er mulig a tillate atferd, men at oppforingene forventes a bli gjort privat, det samme for kjonn.

Sa det kaster seg ned til folk som enten har en elsket, ble negativt pavirket av «VICTIM-LESS-CRIME-X» som ikke bor pavirke min rett til a delta i «VICTIM-LESS-CRIME-X» og folk som bare ikke ‘ t liker det faktum at noen mennesker nyter «VICTIM-LESS-CRIME-X» i personvernet til et etablissement eller hjemme.

Jeg kan rett og slett ikke for livet av meg forsta hvorfor det amerikanske samfunnet har gitt sin egen regjering til a fange millioner av mennesker i arevis og i noen tilfeller en levetid for en oppforsel som i naturen ikke har noen uvillige ofre. En sidekamp, som gjor «VICTIM-LESS-CRIME-X» ulovlige styrker oppforelsen i undergrunnen, genererer mye mer offer fylt voldelig kriminalitet av organisert kriminelle nettverk pimps og pushers, nar samfunnet har syndebukk, tar det et oye av sjakkbrettet.

En bot for en offerfri kriminalitet er mer enn nok hvis det!

Min sonn har sittet i en korrectional i upstate NY i nesten 3 ar, han har ikke v rt dommens, og hans advokat er ikke kommende med informasjon til denne familien. Han har ikke forarsaket problemer og har ikke rekord for a snakke om. Jeg forstar ikke det gode a holde noen som ikke er i trobbel for de er last for en undergravende tid hans advokater sier 5 ar, men avtalen er ikke blitt underskrevet av en dommer, men hver domstolsdato har han blitt kansellert. Ja feil er det han gjorde, men ingen ble skadet og fylket brukte en ugudelig mengde penger pa denne ene narkotikasaken. Dens nesten november og enda en domstolsdato har blitt utsatt. Jeg kan ikke fa noen informasjon ut av advokaten og mye tid jeg far brev fra sonnen min at han ikke forstod hva advokaten sa til ham. Han er na pa, jeg tror hans tredje PSR jeg trenger hjelp til a fa min sonn hjem. Angelgirl21ny2AOL.COM ALDRI UT DET ER DET IKKE A VIL V RE A VENTE PA TAP. Ble arrestert i desember 2012.

Hvorfor skal de ikke engang v re forbrytelser?

Fordi det er en ny ting kalt – ingen er skadet?

Alvorlig hvis ingen andre enn samtykker er pavirket, er det ikke en forbrytelse. A, med mindre en storre industris fortjeneste blir truet. I sa fall kvalifiserer hva som helst umiddelbart som en forbrytelse mot menneskeheten og det verste som helst.

Ikke engang fleiper her.

Gjor det lovlig.

Jeg finner det syk og avskyelig at folk tror at de kan kjore andre folks liv. Ulovlige forbrytelser bor v re lovlige. Basert pa frivillighet og NAP skal alle disse «forbrytelsene» bli lovlige. Hvis en mann og en kvinne velger a bytte penger til sex som skal v re deres virksomhet og ingen andres .. Det samme gjelder for narkotika, gambling og mange andre ting. Hvorfor odelegge livet ved a sende dem til fengsel for et lite gress? WTF er feil med folk?

Fri vilje og personlige rettigheter.

Personens rettigheter er langt bedre enn gruppens. Grunnlaget for opposisjonen av ofre for forbrytelser blir legalisert, er at de vil skade samfunnet som helhet. De hevder i utgangspunktet «Selv om du bruker din fri vilje, og selv om dette ikke skader noen, gar det mot vare verdier.» Dette betyr i utgangspunktet at vi ikke bryr oss om dine rettigheter, vi tror bare at dette er feil, selv om det ikke skader noen. Denne tenkningen er det som tillot homoseksuelle a bli nadeslost forfulgt til bare de siste tiarene.

Det er ingenting som.

Ulovlige forbrytelser eksisterer ikke! Alle forbrytelser har et offer, noen mer enn andre. De pastatte «offisielle» forbrytelsene har faktisk et offer. Staten (alle borgere)! Forbrytelser med ofre er vanligvis en til noen fa personer som ble berort direkte av forbrytelsen. Pa den annen side pavirker en «offerlos» kriminalitet et system som okonomien (ex bootlegging, piratkopiering, osv.). Disse forbrytelsene pavirker hele befolkningen indirekte (for eksempel okte forsikringsrenter, okte skatter osv.) Det er ikke noe som en offerkriminalitet.

Nei, det er ikke noe slikt.

Det er ikke noe slikt som en offerkriminalitet. Alle forbrytelser kan pavirke mennesker, selv narkotika. Selv om det ikke kan forstyrre deg at noen engasjerer seg i narkotika, kan det fortsatt pavirke noen et sted. Prostitusjon for eksempel, er jeg ikke enig med. Det er pa ingen mate en offerfri kriminalitet. Og for alkohol, ville jeg ikke definere det som en forbrytelse. Jeg mener det kan v re om noen velger a gjore det til en situasjon som for eksempel ved a drikke og kjore for eksempel, men i mange tilfeller pavirker det ikke noen pa en darlig mate. Alkohol kan ha en darlig innvirkning pa noen, noe som gjor det til en forbrytelse som har et offer. Men i andre tilfeller er en person helt fin med effekten av alkohol. Det er rlig bare avhengig av personen, fordi ingen to mennesker er de samme. Men alle forbrytelser har et offer, i min bok. Det er i hvertfall det som jeg ser det. 😉

Jeg sier nei fordi.

Hvis du tenker pa det. Uansett om det er et offer, eller ikke. Det vil alltid v re en. Du. Jeg vet at noen argumenterer for hvorfor er det en stor sak hvis den eneste personen som har vondt er deg selv og ingen andre. Tenk pa det. Marijuana kan ikke pavirke noen annet enn deg selv, men virkeligheten er at det pavirker de rundt deg. Jeg har hatt venner som bestemte at det er viktigere enn var vennskap, og jeg har datert noen som bestemte meg for a ignorere meg og sta opp for narkotika, er bedre enn vart forhold. Det gjor vondt rundt deg hvis du ikke er forsiktig! Jeg sier ikke at det bor sees pa som en forbrytelse, og du skal bli arrestert for det, men ingen forbrytelse, uansett hvor liten er offerlos.

Selvfolgelig ikke!

Punkt tom uansett hvilken forbrytelse du begar, er et offer. Hvis du stjeler – personen du stjal fra, eller hvis du gjor stoffer, pavirker det deg og de rundt deg. Uansett hvilken som helst person alltid utfores i enhver handling du tar, og i alle tilfeller hvis du begar en forbrytelse, er det minst ett offer.

Hvis forbrytelige forbrytelser ble lovlige, ville disse forbrytelsene ga ut av kontroll fra de store byene til de sma bymidlene i hele landet som det ble implementert i. Hvis dette var lovlig, ville forbrytelsene som a bryte og komme inn v re lovlige ! Vil du ha noen i huset ditt om natten med din kunnskap, og du kan ikke gjore noe med det.

Ingen forbrytelse er helt offerfri.

Gud ga oss frihet, men samtidig har moral og verdier opprettholdt samfunnet vart, bare fordi du tar en personlig beslutning om a gjore noe som skader deg selv, det er ikke ok: ved a tillate offer for mindre forbrytelser, forteller vi unge barn i den moderne verden at Det er OK a gjore hva du vil uten straff hvis det ikke gjor vondt til andre. Og du kan hevde at det kjorer andre folks liv, men ofre for forbrytelser forer til virkelige forbrytelser som dodsfall forbundet med narkotika, mord forbundet med prostituerte og sex.

Selv om det er mitt valg, nei.

For alle andre som sier ja, er det som a si at det er greit hvis jeg dor fordi jeg valgte a do. Nei, du far ikke velge nar du dor, og nei du far ikke velge a odelegge livet ditt med narkotika, alkohol og prostitusjon og ugress. NEI.

Noen, men ikke alle.

Denne debatten er en blandet veske for meg. Forst og fremst er det en vanskelig prosess a definere en forbrytelseslos forbrytelse, og i mine oyne er det bare to «offerlose» forbrytelser som bor forbli ulovlig, mindrearig drikking er en, siden folk under en alder av samtykke til a drikke er generelt bestemt pa ansvar av den gjennomsnittlige befolkningen, den er definert av en grunn og det kan v re skadelig for barn, det er ikke offerlose, thebkids er thebvictims av foreldrene deres forsommelse, den andre er narkotika, narkotika skader alle, brukerne skade kroppene deres og er ofte under konstant trussel for mangel pa betaling, mangebdrugs kan easilly bevise dodelig og skaden det gjor med familien og forholdene til brukerne deres er utkonkurrert, narkotikahandelen er et kutt hals og voldelig virksomhet over hele verden som midler og brenser annen kriminell aktivitet som mord, tyveri, h rverk, angrep, bedrageri, voldtekt, publisitet, anti sosial oppforsel, oppror og til og med terrorisme, forstar jeg at en lovlig narkotikahandel vil redusere noen forbrytelser, men den skaden det gjor for enkeltpersoner? Det ville ikke holde ut lenge, og det ville ikke helt skjule problemet, selv om det gjorde det, var det bare midlertidig, og regulering ville bare resultere i mer protest. Jeg er imidlertid enig i at gambling bor legaliseres, det ville v re lettere a regulere personer med gamblingproblemer enn narkotikaproblemer, som for prostitusjon, bor en samtykkende sexarbeider ikke ha noen juridiske problemer, det burde v re nede for den enkelte a etablere en sexvirksomhet i et trygt og sikkert miljo med kontroller av sine klienter, bor sex mellom samtykke voksne av en eller annen grunn ikke v re ulovlig (selv om uonsket kjonn i det hele tatt sannsynligvis ikke burde resultere i avkom), skal endelig pornografi alltid v re lovlig sa lenge det ikke gar noe annet lovbrudd, barnemishandling osv.) og alle deltakende medlemmer er av sitt lands lovlige alder for a v re i porno og samtykker i det, men det er bare min mening, narkotika er onde, betalt / offentlig sex / nakenhet og gambling er ok med meg.

Nei de skal ikke gjores lovlige.

Selv om forbrytelsen kan v re offerfri, betyr det ikke at noen ikke ble pavirket av den. Noen forbrytelser som a stjele kan betraktes som offerlose, men det har fortsatt en innvirkning pa den personen som er eiendommen ble stjalet. Ved a forlate dem som ulovlige gir vi beskyttelse og konsekvenser for folks handlinger.