Blitzball (FFX) / Teknikker.

Blitzballteknikker i Final Fantasy X] kan l res gjennom «Techcopy». Ved a markere spillere pa motstanderne, er det en sjanse for at spilleren din vil l re evnen, hvis motstanderen skal bruke evnen under kampen. Nar de bruker det, vil du kunne l re det ved a trykke X pa riktig tidspunkt. I lopet av den tiden de utforer teknikken, kommer et lite blinkende «Techcopy» tegn pa nederste venstre hjorne av skjermen, dette vil tillate deg a kopiere teknikken, det sa at du ma trykke X nar det er en bestemt farge , men etter mye eksperimentering kan det sies at du ma trykke den under en viss del av animasjonen. Delen varierer for hver teknikk som animasjonen, men her er en full techlist etterfulgt av noen tips om nar du skal trykke pa X-knappen nar du prover a l re visse techs:

Anti-Techs – For alle anti-techs (niva 1 eller niva 2 som Anti-Venom og Anti Drain) bor du trykke X akkurat som Tech Copy-biten er i ferd med a forsvinne.

Drain Tackles – For alle avlop takler techcopy biten er bare der i ca 1 sekund sa snart du ser det trykk X.

Grip Hansker – Du bor trykke X nar techcopy-tegnet er hvitt.

Usynlig Shot – Trykk pa det sa snart ballen er utgitt, kan det v re lettere for deg a vinne dette i en turnering, da det krever uklanderlig timing.

Sphere Shot – Du ma trykke X akkurat som ballen er sparket, men v r forsiktig sa du ikke gjor det for som det pleier a fungere, med mindre du trykker pa det etter at ballen har fatt kontakt med spillerens sko.

[rediger] Erfaring.

Spillere far oppl ringspoeng for hvert trekk de har utfort:

Fra bordet kan du tydelig se at skudd er en fin mate a tjene EXP, spesielt de spesielle som Wakka og Tidus kan l re. Det beste trikset a gjore er a passere mellom figurene dine i lopet av forste halvar, da dette vil oke nivaet deres sikkert (de vil fa rundt 120 poeng hvis de bruker niva 3-pass).