Bleed Slot Fordeler pa turboladeren Centrifugalkompressor Stabilitet.

University of Cincinnati, Cincinnati, OH.

Honeywell Turbo Technologies, Torrance, CA.

ASME Turbo Expo 2014: Turbine Teknisk Konferanse og Eksponering Volum 2D: Turbomachinery D & # 252; sseldorf, Tyskland, 16-20 juni 2014 Konferanseb Sponsorer: Internasjonalt Gassturbine Institutt ISBN: 978-0-7918-4563-9 Copyright & # 169 ; 2014 av ASME.

Bleedspalter i induktoromradet av sentrifugalkompressorer har blitt demonstrert for a forlenge bremsemarginen med minimal negativ innvirkning pa ytelsen. Dette papiret beskriver undersokelsen av effekten av et bloderapning pa kortbreddeforbedring av en turboladere-sentrifugalkompressor som brukes til kraftig dieselmotorapplikasjon. Malet er a evaluere de samlede trykkinstabilitetene pa kompressorkartet og a studere de dynamiske fenomenene som oppstar ved lav massestromning, for bedre a forsta fordelene med blotesporet pa kompressorstabiliteten og bremselinjen. Obstruksjonen av bloydsporet tillates a sammenligne kompressorens oppforsel med resirkuleringsfunksjonen og uten den. Trykkstabilitetsnivaene ble malt langs det tilgjengelige kompressorkartet for de to tilfellene ved bruk av en hoyhastighets reaksjonstryktransduser ved kompressorutlopet. I tillegg ble det utfort statiske og dynamiske trykkmalinger i diffusoren ved bruk av henholdsvis trykkkraner og hoyhastighetsrespons-trykkgivere. Kompressoren med apen bloderapning viste seg a ha lavere ustabilitetsnivaer ved lave massestrommer nar det ikke opplever dyp bolge. Frekvensrespons ved lave massestrommer viste at implementeringen av bloydsporet undertrykker bredbandsfrekvenser under frekvensomformeren, noe som forbedrer den generelle stabiliteten. Disse frekvensene er forbundet med roterende ustabiliteter (RI) med endring av forplantningshastighet avhengig av rotasjonshastigheten. Ved lavere hastigheter forplanteres RI med hjulrotasjonen, mens de ved hoyere hastigheter har en tendens til a formere seg med den hastigheten som er forbundet med deres karakteristiske frekvens.

Copyright © 2014 av ASME.

Tabeller.

Interaktiv grafikk.

Landsspesifikke dodelighet og vekstmisfeil hos spedbarn og barn, barn og tilknytning med materialets statur.

Bruk interaktiv grafikk og kart for a vise og sortere landsspesifikke spedbarns- og tidlig dodelighets dodelighet og vekstfeildata og deres tilknytning til mors.

Siterende artikler presenteres kun som eksempler. I ikke-demo SCM6-implementering vil integrasjon med CrossRefs «Cited By» API fylle denne kategorien (http://www.crossref.org/citedby.html).

Noen verktoy nedenfor er bare tilgjengelige for vare abonnenter eller brukere med en online-konto.

Last ned citasjonsfil:

Relatert innhold.

Tilpass sidevisningen ved a dra og plassere boksene under.

The American Society of Mechanical Engineers.

Konferansesaker.

Beklager! Du har ikke tilgang til dette innholdet. For hjelp eller a abonnere, vennligst kontakt oss:

TELEFON: 1-800-843-2763 (Tollfri i USA) EMAIL: [email protected]

Logg inn eller opprett din gratis personlige ASME-konto. Dette gir deg muligheten til a lagre sokeresultater, motta TOC-varsler, RSS-feeder og mer.