Blackjack-modell 4 oppstartskniv

Vi tilbyr na 60-dagers betalingsplaner pa de fleste kniver over $ 349.

For a utnytte, folg trinnene nedenfor:

Kontroller at kniven er merket «Betalingsplan berettiget» Kontakt KnifeCenter Kundeservice pa 800-338-6799 Vi belaster et ikke-refunderbart depositum pa 25% av kjopsprisen pa varen. Saldoen betales i to pafolgende planlagte betalinger. Pa dag 30 belaster vi 50% av gjenv rende saldo, etterfulgt av sluttbetaling pa dag 60. Nar betalingen er full, vil vi umiddelbart sende varen din.

Abonner pa Our Newsleter for a motta eksklusive tilbud!

BLOG 800.338.6799.

Home Blackjack Kniver.

Automatisk knivbestillingsavtale.

I OVERENSSTEMMELSE MED FORBINDELSESBESTEMMELSER, ber KnifeCenter, Inc at du leser noye kravene nedenfor, og godtar dette for du kjoper eller mottar en automatisk apningskniv fra vart firma.

Foderal lov forbyr forsendelse av automatiske kniver over statslinjer, med folgende unntak:

Til sivile eller v pnede styrker leverer eller innkjop offiserer og ansatte i forbundsregeringen bestiller, anskaffer eller kjoper slike kniver i forbindelse med den foderale regjeringens virksomhet; et aktivt v pnet styrker eller ansatt som opptrer i utovelsen av sin plikt til a levere eller innkjore offiserer av National Guard, Air National Guard, eller milit r i en stat, territorium eller District of Columbia som bestiller, anskaffer eller kjoper slike kniver i forbindelse med virksomhetene i en slik organisasjon; a levere eller innkjore offiserer eller ansatte i kommunen i District of Columbia eller regjeringen i en stat eller territorium, eller noe fylke, by eller annen politisk underavdeling av en stat eller territorium; til produsenter av slike kniver eller bona fide forhandlere der i forbindelse med enhver forsendelse som er gjort i henhold til en ordre fra en person som er utpekt i nr. 1, 2, 3 og 4. KnifeCenter, Inc vil ikke selge automatiske apningskniver til noen kunde, med mindre slik salg eller kvittering for tilbakelevering av produkttjeneste er gjort i samsvar med en eller flere av de ovennevnte vilkarene.

Ved a signere og sende inn dette skjemaet, anerkjenner du (KnifeCenter, Inc Kunden / Kjoperen) herved og erkjenner at det er ditt ansvar som kjoperen a fastsla og overholde alle gjeldende lover (lokale, statlige, foderale og internasjonale) med hensyn til besittelse eller kjop av noe element fra KnifeCenter, Inc. Du representerer og herved at ditt kjop eller eierskap av automatiske apningskniver fra KnifeCenter, Inc oppfyller ett eller flere av kriteriene som er angitt ovenfor, og godtar a bruke disse knivene i forbindelse med oppgaver som beskrevet ovenfor i seksjoner 1, 2, 3, 4 og 5.

&kopiere; 1995-2018 av Howard Korn og KnifeCenter Inc. Alle rettigheter reservert. 5201 Lad Land Dr, Fredericksburg, VA 22407 – 800.338.6799 (Telefon bestillinger Velkommen)