Blackjack gulvkontakt

Slik fyller du pa et gulvplugger.

Korrekt bruk av gulvpluggen din er avhengig av godt vedlikehold. Bytt ut hydraulikkoljen i gulvpluggen hvert tredje ar, og kontroller bruk av gulvkontakten hver gang for du bruker den. Hvis stikkontakten ikke lofter seg helt eller sakte senker seg selv og ikke holder stilling, kan det v re et problem med hydraulikksystemet. Kontroller hydraulikkv skenivaet og oljebetingelsen dersom kontakten ikke fungerer riktig. Bytt ut hydraulikkoljen om nodvendig.

Finn dreneringspluggen. Det kan bli kalt oljefyllerpluggen pa modellstikket ditt. Pluggen kommer under verktoykassen eller pa siden av huset, avhengig av fabrikat og modell pa gulvpluggen.

Tork av smuss og fett bort fra dreneringspluggen med butikkjetten.

Fjern avlopspluggen med en passende strokkelokkel.

Plasser avlopspannen, tapp deretter stikkontakten eller skru pa stikkontakten slik at oljen tommes ut av hullet. Tillat at stopselet tommes grundig. Loft roret og flytt dreneringspanelet til side.

Fyll oljereservoaret med hydraulikkolje gjennom avlopshullet. Ikke la smusspartikler eller fremmedlegemer falle inn i oljereservoaret.

Apne utlosningsventilen og pumpe handtaket flere ganger for a lufte luft ut av systemet og pump olje inn i oljekanaler. Lukk utlosningsventilen.

Sett pa plass dreneringspluggen igjen. Tork opp olje som er spilt eller dryppet pa stikkontakten i prosessen.

Lukk Hydraulikkaksoljen er ikke den samme som hydraulisk bremsev ske. Bruk bare hydraulikkuttakolje i gulvpluggen din.

Elementer du trenger.

Hydraulisk kappolje Mekanikknokkelsett. Dreneringspute.

Referanser.

lenke Betjeningshandbok Handverk Gulvkontakt, modell 50239-kobling Betjeningsveiledning Betjeningsveiledning for sentralhydraulikkmanual.

Om forfatteren.

Denne artikkelen ble skrevet av It Still Runs-teamet, kopiert redigert og fakturert gjennom et flerspoeng revisjonssystem, for a sikre at leserne bare mottar den beste informasjonen. For a sende inn dine sporsmal eller ideer, eller a bare l re mer om det fortsatt kjorer, kontakt oss.

Relaterte artikler.

Slik legger du til olje til gulvpinner.

Slik fyller du oljereservoaret i en Sears Craftsman 3 1/2 Ton Gulv Jack.

Slik fyller du oljen i en flaskehals.

Slik reparerer du en Larin Jack.

Slik feilsoker du hydrauliske gulvplugger.

Slik reparerer du en 8 Ton Long Ram Jack.

Popul re artikler.

Slik reparerer du en hydraulisk stiftring.

Slik gjenoppbygger du en flaskehals.

Slik kontrollerer du v ske i en pallettstang.

Slik tilbakestiller du oljemotorlyset pa en BMW X5 2003.