6 Minnekortproblemer og losninger.

Noen digitale kameraer kan lagre bilder og videoer direkte pa kameraene selv, men minnekort fungerer som lagringsenheter for de kameraene uten denne funksjonen. Selv kameraer med selvoppbevaring gir vanligvis begrenset kapasitet pa lagringsplass, og minnekort kan i stor grad utvide mengden bilder og videoopptak som et kamera kan holde. Omtrent samme storrelse som et kvartal kan minnekort inneholde tusenvis av bilder og timer med videoopptak. Dette er en stor bekvemmelighetsoppgradering over film, som har en mye mindre lagringskapasitet i forhold til det rommet det tar opp.

Den store lagringskapasiteten til minnekort kan imidlertid v re et dobbeltkantet sverd. Noen ganger kan det oppsta problemer med et kort som gjor det midlertidig ubrukelig eller ikke i stand til a vise eller laste ut bilder og videoer. Denne veiledningen vil fremheve seks vanlige minnekortproblemer og deres losninger, herunder a illustrere trinnene som skal treffes for a unnga disse problemene i utgangspunktet.

Kamerahukommelseskort Bakgrunnsinformasjon.

Minnekort kommer i noen forskjellige former og storrelser, med trenden over tid i retning mot mindre kort. Digitalkameraer er generelt designet for a fungere med en type minnekort med CompactFlash-kort, Memory Stick, SD-kort og MicroSD-kort som de mest popul re varianter.

Lagringskapasiteten til minnekort varierer, med SDHC- og MicroSDHC-kort som kan holde opptil 32 GB (GB) minne. SDXC-kort kan holde enda mer minne, opptil to terabyte (TB) (selv om de fleste av de som er designet for kameraer har 64 eller 128 GB minne) i noen tilfeller. Tabellen nedenfor viser hvor mange bilder og hvor mye video-tidminnekort med ulike kapasiteter kan lagre (basert pa fotoinnstillinger pa 10 megapiksler, en storrelse pa 3648×2736, skutt i «fin» kvalitet og en videoinnstilling pa 9 megabyte / sekund / VBR):

Minnekapasitet.

Video.

Hvis brukeren endrer kamerainnstillingene for a ta bilder med mindre bilder eller videoer av hoyere kvalitet, varierer mengden bilder og videoopptak som kan lagres pa minnekortet.

Hvert minnekort opererer ogsa med en bestemt hastighet, betegnet med et nummer pa kortet etterfulgt av en X (for eksempel 20X). Denne figuren representerer hvor raskt kortet kan overfore data til en annen lagringsenhet (20x = 3 megabyte / sekund).

6 Minnekortproblemer og hvordan du loser dem.

Oppfort nedenfor er seks vanlige problemer som kan oppsta med minnekort. Lette losninger er presentert for hvert problem, slik at brukerne ikke kommer til a mote problemet med a ta bilder, uten a lagre dem for deling senere.

1. Minnekort skrives beskyttet eller last.

SD-minnekort har en las pa dem som forhindrer at minnet blir lagret pa kortet mens lasen er pa «pa» posisjon. Hvis minnekortet er last, og brukeren prover a ta opp bilder eller videoer, vises en melding som betyr at minnekortet er skrivebeskyttet eller last.

Losningen for dette problemet er enkel. SD-kort og deres varianter (SDHC og SDXC-kort) har lasekontakt pa venstre side. Hvis lasen er i bunnlinjen, skyv den opp for a lase opp kortet. Hvis det fortsatt ikke laser opp kortet, slar du bryteren tre ganger tilbake og legger den tilbake i last stilling i 30 sekunder. Etter et halvt minutt skyver du bryteren i ulast posisjon og prover a skyte noen bilder igjen. Hvis kameraet fortsatt gir en melding som indikerer at kortet er last eller skrivebeskyttet, formater du kortet (se avsnittet om formatering nedenfor).

2. Kort kan ikke brukes feilmelding.

Noen ganger vil kameraet vise en melding om at minnekortet ikke kan brukes. I dette tilfellet er det ikke klart hva problemet er, bare at kameraet ikke leser kortet riktig. Nar en bruker mottar denne meldingen, er det forste trinnet a sla kameraet av og pa igjen, sorg for at du ikke gjor det mens kameraets opptatt lys er pa. Brukeren skal da kunne se bilder og videoer ved a trykke pa kameraets avspillingsknapp. Hvis dette fortsatt ikke loser problemet, bor brukeren prove a sikkerhetskopiere kortets data pa datamaskinen og formatere minnekortet.

3. Manglende eller ul selige filer.

Et minnekort kan fungere helt fint, og tar opp alle bildene og videoene som kameraet tar, men noen av disse bildene og videoene ser ut til a v re manglende eller ul selige. I dette tilfellet er det nodvendig med en ekstern losning. Det forste trinnet er a skaffe datagjenoppretting og kjore minnekortet gjennom det. God datagjenoppretting skal kunne gjenopprette de tilsynelatende tapte bildene og videoene.

Hvis programvaren fortsatt ikke virker, kan minnekortet hentes til et datamaskin- eller kamera-reparasjonssenter, eller sendes til et datasenter. Disse tjenesteleverandorene har toppkvalitets programvare og maskiner som kan v re i stand til a hjelpe hvor datagjenoppretting ikke kunne.

Hvorvidt en av disse metodene lykkes med a gjenopprette bilder og videoer eller ikke, skal minnekortet alltid formateres etter at det er forsokt a gjenopprette.

4. Minnekortet kjorer sakte.

Noen ganger kan det virke som om et minnekort overforer data mye langsommere enn vanlig. I slike tilfeller kan det egentlig ikke v re et problem med kortet. Som tidligere nevnt har hvert minnekort en hastighetsklassifisering som angir hvor raskt bilder og videoer kan overfores fra kortet til en annen lagringsenhet. Hvis kortet har lav hastighet, vil overforingstiden v re lengre.

Det er ogsa mulig at minnekortet utforer suboptimal. I dette tilfellet kan formatering av kortet lose problemet.

5. Skadet eller odelagt kort.

Minnekort er sensitive enheter som er utsatt for skade. Mange forskjellige ting, som nedsenkning i vann og utsatt for ekstrem varme eller kulde, kan skade eller odelegge et minnekort. I dette tilfellet er minnekortet generelt ubrukelig. Det beste som eieren av et skadet eller odelagt minnekort kan hape pa, er a gjenopprette dataene pa kortet. Det anbefales derfor, i dette tilfellet, a ansette datagjenopprettingsprogramvare eller tjenester av en datagjenopprettingspesialist.

6. Datamaskinen vil ikke lese kort.

Noen ganger vil en datamaskin ikke lese et minnekort, selv om minnekortet fungerer fint med kameraet. Dette er problematisk fordi det gjor overforing av bilder og videoer til en praktisk lagringsenhet ubeleilig. Problemet her er sannsynlig med datamaskinen, snarere enn med minnekortet, sa datamaskinbaserte losninger vil trolig lose problemet.

Det forste som en bruker kan gjore, er a prove en annen USB-port. Hvis du ikke klarer det, kan brukeren prove a laste ned drivere for datamaskinens operativsystem. Noen eldre datamaskiner med eldre operativsystemer kan ikke lese minnekort som er storre enn 2 GB, men oppdatering av operativsystemets fastvare loser vanligvis problemet ved a gjore operativsystemet kompatibelt med storre minnekort.

Tips for a unnga minnekortproblemer.

Mens de fleste minnekortproblemer beskrevet ovenfor har losninger, er det mulig a unnga disse problemene, eller i det minste for a minimere frekvensen de oppstar ved a ta noen tiltak.

Forst ma minnekortet aldri fjernes nar det lagrer eller viser bilder og videoer. For det andre skal minnekortet forbli i kameraet mens kameraet slas pa og av. For det tredje ma minnekortet ikke slas av mens kameraet er pa. For det fjerde bor du se pa og ta bilder og videoer nar batteriet er lavt. For det femte bor bare minnekort fra anerkjente produsenter, som SanDisk, Panasonic, Sony, Kingston, Lexar og Olympus, brukes. For det sjette, hold minnekort i sine tilfeller nar de ikke er i et kamera. Til slutt, reformat et minnekort ofte. Dette er bade et middel til a eliminere problemer og lose dem.

Det er ogsa viktig a v re oppmerksom pa at minnekort ikke virker for alltid. Et typisk minnekort har en levetid pa rundt 10.000 skrive / slette operasjoner. Jo n rmere minnekortet kommer til dette nummeret, desto mer sannsynlig er det a begynne a ha et av problemene beskrevet ovenfor.

Reformatering av et minnekort.

Reformatering av et minnekort er viktig for bade a sikre at kortet kan brukes uten problemer og til a lose problemer som oppstar. Reformatering av et minnekort holder dataene og strukturen pa filene som er lagret pa den rene, bidrar til a forhindre feilmeldinger og manglende bilder. Reformatering gjenoppretter ogsa minnekortet, som kan forhindre at det blir skadet.

Det anbefales a reformatere et minnekort hver gang bildene overfores fra det til en datamaskin. Reformatering bor gjores direkte pa kameraet som det vil lagre bilder og videoer pa. Dette sikrer at kortet fungerer bra i samspill med kameraet, siden kameraer formaterer kort for a fungere best med den aktuelle modellen eller merkevaren.

Digitalkameraer har vanligvis et alternativ i menyen for a formatere kortet som er i sporet. Hvert kamera har en annen navigasjonsmeny, men det bor ikke vare lenge for en bruker a finne formatalternativet i menyen. Det er imidlertid viktig a v re klar over at omformatering av et kort sletter alle dataene pa den, slik at brukerne skal sikkerhetskopiere bildene og videoene sine for de omformatterer minnekortene sine.

Hvor kan du kjope minnekort.

Minnekort er tilgjengelig fra mange forskjellige kilder. Kamera spesialbutikker lager vanligvis minnekort, men kort kan brukes i et bredt spekter av elektroniske enheter, slik at de kan kjopes fra de fleste elektronikkbutikker. Det er derfor ikke nodvendig a begrense soket strengt til kamera butikker. Brick-and-mortar butikker er gode kilder hvorfra kjop minnekort fordi ansatte i slike butikker er generelt ganske kunnskapsrik om produktene som selges der, og kan gi kvalitetsrad om funksjonene til forskjellige minnekort. Aksjer kan begrenses skjont, avhengig av storrelsen pa butikken.

Det er mange forhandlere av minnekort som har nettbutikker. Disse har ofte sv rt store lagre av tilbehor og kan v re gode kilder for varer som lokale butikker ikke b rer. En kjoper ma generelt ha en fast ide om hva de vil ha, fordi mengden tilgjengelig forbrukerrad tilgjengelig i nettbutikk er generelt mindre enn i murstein og murbruk.

Slik kjoper du minnekort pa eBay.

eBay er en god online ressurs for kjop av minnekort. Det er mange forskjellige minnekort til salgs der, og det er enkelt a organisere et sok for a finne bestemte typer minnekort med bestemte funksjoner. Det er ogsa enkelt a finne anerkjente selgere fra hvem som skal kjope minnekort.

Soker etter minnekort pa eBay.

For a finne minnekort pa eBay, kan du starte med a navigere til nettstedets hjemmeside. Derfra bla musen til All Categories-menyen og velg Kameraer & amp; Fotografi fra den nye menyen som vises. Nar du kommer til kameraene & amp; Fotograferingsside, velg Kameraer & amp; Foto Tilbehor underkategori fra menyen pa den siden. Deretter velger du Minnekort fra kategoriene, som viser alle minnekortene som er til salgs pa eBay.

Det forste trinnet i a finne riktig minnekort er a bestemme hvilken type minnekort som er kompatibelt med kameraet ditt. Hvis du er pa utkikk etter et SDHC-kort, kan du velge a se disse kortene ved a velge SDHC-kortene fra Format-menyen pa minnekortsiden. Hvis du vil se 32 GB minnekortene i SDHC-formatet som er til salgs, velger du 32 GB-alternativet fra Lagringskapasitets-menyen. Du kan ogsa velge a handle etter merke ved a velge SanDisk, for eksempel fra Brand-menyen.

Hvis du vil soke etter minnekorttilfeller for a beskytte minnekortene, gar du tilbake til kameraene og Photo Tilbehor side og velg Memory Card Cases fra kategoriene menyen. Dette vil returnere en liste over alle minnekortstilfellene for salg pa eBay.

Kjoper fra anerkjente selgere pa eBay.

eBay gjor det enkelt a kjope fra anerkjente selgere pa nettstedet. Du kan se hva slags erfaringer andre kjopere har hatt med selgere ved a se pa deres tilbakemeldingskriterier. Det er ogsa mulig a filtrere soket etter minnekort av Top Rated-selgere. Hvis du vil kjope et 32 GB SanDisk SDHC-minnekort fra en topprangerte selger, kan du for eksempel velge dette alternativet fra selgerfilter-menyen nar du har en liste over de spesifikke minnekortene. eBay anerkjenner Top Rated-selgere for den fremragende kundeservice de tilbyr.

Minnekort gjor det mulig a ta bilder og videoer med et digitalkamera mer praktisk enn med et filmkamera. Et minnekort med stor lagringskapasitet holder en digitalkamera bruker fra hele tiden a matte bytte film, noe som gjor det mulig for tilsynelatende ubegrenset opptak. Selv om teknologien til minnekort har fjernet en av problemene med a bruke et kamera, er det som det meste ikke perfekt. Det kan oppsta problemer som kan gjore et minnekort ubrukelig eller fa det til a fungere pa suboptimal mate. Denne veiledningen har uthevet de vanligste av disse problemene og har gitt losninger for dem. Videre tilbyr det en handfull fremgangsmate for a forhindre at disse problemene oppstar i begynnelsen.

Minnekort gjor digitalfotografering mindre besv rlig enn filmfotografering, men bare nar minnekortet fungerer som det skal. Raskt a lose minnekortproblemer tillater fotografer a komme tilbake til det de liker a gjore mest: skyte bilder.